Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "będę stała" на английский

I'm gonna stand
I'll stand
I'll be standing
I stand
Czy sądzisz, że będę stała z boku, kiedy wy będziecie kończyć swoje gierki?
You think I'll stand by while you finish the game?
Będę stała tuż za tobą.
I'll stand right behind you.
Będę stała przy brzegu sceny.
I'll be standing at the edge of the stage.
Będę stała tuż obok ciebie.
I'll be standing right next to you.
Nie będę stała na twojej drodze.
I będę stała na tle czarnej aksamitnej kurtyny.
And I stand in front of a black velvet curtain.
Nie będę stała na twojej drodze.
I won't get in your way.
Ja będę stała tu... witając klientów.
And here is where I stand... when I greet the customers.
Zaraz upadnę, jak będę stała tu dłużej.
I'm going to collapse if I stand here much longer.
Ale nie będę stała z boku i patrzyła, jak Hal Gardner realizuje własne pomysły.
But what I will not do is stand by and watch Hal Gardner use you to promote his own agenda.
Już powiedziałam Marianie, że jeśli chce się z tobą umawiać to nie będę stała na waszej drodze.
I already told mariana, If you two want to date, I don't have any rights to stand in your way.
Ale nie będę stała z tyłu.
But I will not stand in the back!
I będę stała na tle czarnej aksamitnej kurtyny.
And I come out in this.
Nie będę stała w jego cieniu?
Won't it look like I'm in his shadow?
Nie będę stała więcej za barem.
I'm actually not bar tending anymore.
Ja będę stała przy barze i dam ci sygnał jak będzie szedł.
I'll be through at the bar and I'll let you know when he's coming through.
Ale nie będę stała z boku spokojnie, jak będą mówić, że to ja je skrzywdziłam.
But when they say I hurt those children, I won't have it.
Nie, nie będę stała i patrzyła na to!
No, I can't stand by and watch this happen!
Ale nie będę stała przy tobie, jeśli będziesz uczestniczył z Susan w chorej walce o opiekę.
But I won't hang around while you take Susan on in some insane custody battle
I nie będę stała i patrzyła jak mnie z tego pani okrada! A dlaczego?
And I will not stand by like an inky little slacker... and watch you rob me of it and for what?
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 42. Точных совпадений: 42. Затраченное время: 47 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo