Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: był w stanie
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "był" на английский

Предложения

byl 1900
był dobry 1527
1441
Zrobiliśmy parę modyfikacji kiedy był dzieckiem.
We had to make some alterations when he was a child.
Nie był na kolanach otoczone demonstrantów.
No. he was on his knees surrounded by the demonstrators.
Według córki był ceniącym prywatność człowiekiem.
According to your daughter, he was a fairly private man.
Gerald Baxter był odpowiedzialny/za przypadkowe zbombardowanie/wioski w Samarze.
Gerald Baxter, he was responsible for the accidental bombing of a village in Samarra.
Kiedy Phillip wrócił był był inny.
When Phillip came home, he was...
Kiedy mu powiedziałem był zdumiony, był kompletnie oszołomiony.
When I told him, he was staggered, he was absolutely staggered.
A był tak bardzo zrównoważony, ponieważ był doskonale zintegrowany.
And he was so well-poised because he was so perfectly unified.
Matty nigdy nie był rozmowny, ale teraz był prawie jak niemy.
Matty had never been chatty, but now he was practically mute.
Kiedy był moim asystentem, był bardzo dobrym policjantem... ze znakomitymi perspektywami.
When he was my assistant, he was a very good policeman... with a bright future.
I był... był naprawdę niebezpieczny.
And he was... he was really dangerous.
Cypr był również przedmiotem wielu wystąpień.
Cyprus has also been the subject of a great many speeches.
Twój wczorajszy wykład był hitem konferencji.
That talk you gave yesterday was the hit of the conference.
Powinniśmy znane fortepianu kocięta był zwiastunem apokalipsy.
We should have known piano playing kittens was a harbinger of the Apocalypse.
Największą niespodzianką był telefon od Charlotte.
The best surprise of all was a phone call from Charlotte.
Papież był ciemiężonym jeńcem najemników cesarza.
The pope was an abused prisoner of the emperor's mercenaries.
Plastik był znacznie mocniejszy niż zamawiałem.
The plastique was much more powerful than what I asked for.
Rzeczywiście był uwięziony w świecie rozbójników.
My dad was trapped in the world of the Forty Thieves.
Doktor był zafascynowany mózgami swoich pacjentek.
The doctor here was fascinated with the brains of his female patients.
Pamiętaj Pan Sprague był przemytnikiem heroiny.
You must remember Mr. Sprague was a smuggler in heroin.
Gdyby ten przyjaciel był okropnie torturowany...
Well, I suppose if the friend was being horribly tortured...
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 302113. Точных совпадений: 302113. Затраченное время: 405 мс

byl 1900
był dobry 1527

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo