Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "były stosunkowo stabilne" на английский

remained relatively stable
W okresie badanym wyniki eksportowe osiągane przez przemysł wspólnotowy były stosunkowo stabilne.
The export performance of the Community industry remained relatively stable during the period considered.
Całkowite koszty zatrudnienia były stosunkowo stabilne do roku 2000, następnie w roku 2001 wzrosły i pozostały na wyższym poziomie w okresie dochodzenia.
The total cost of employment remained relatively stable until 2000, but then increased in 2001 and remained at a higher level in the IP.
W latach 2003-2007 udziały procentowe różnych składników obrotu były stosunkowo stabilne, przy czym dochody z reklam i akcji sponsorskich oscylowały na poziomie 30-28 %.
Between 2003 and 2007, the share of the various components of turnover remained relatively stable, with the revenue from advertising and sponsoring fluctuating within a range of 30 % to 28 %.
Ogólne moce produkcyjne były stosunkowo stabilne.
Overall production capacity was relatively stable.
W rozpatrywanym okresie płace były stosunkowo stabilne i zmieniały się tylko o stopień inflacji.
Wages were relatively stable during the period considered, and merely moved in line with inflation.
Jednocześnie Komisja zauważa, że ogólne perspektywy polskiej spółki działającej w sektorze lotniczym i obronnym były stosunkowo stabilne, biorąc pod uwagę obecne misje zagraniczne polskiej armii oraz udział Polski w NATO pod względem jej potencjału obronnego.
At the same time, the Commission notes that the overall prospects for a Polish aviation and defence company were relatively stable taking into account the Polish army's ongoing duties abroad and Poland's commitments to NATO regarding its defence capabilities.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 6. Точных совпадений: 6. Затраченное время: 35 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo