Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: w dalszym ciągu
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "dalszym ciągu" на английский

sequel
hereinafter

Предложения

2993
Zacznij lepiej myśleć o dalszym ciągu.
You better start thinking about a follow-up, my friend.
Te zasady dalszym ciągu pozostaną siłą napędową wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej.
This will remain the motor of growth in the European Union.
Z tego względu Komisja ciągle dalszym ciągu uważa, że w świetle szczególnych okoliczności związanych z dyrektywą "azotanową", spoczywające na hodowcach zobowiązania mogły być uznawane za nowe normy w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1/2004.
For that reason, the Commission maintains its opinion that, in the light of the particular circumstances surrounding the nitrates Directive, the obligations on the rearers could be deemed to be new rules within the meaning of Regulation (EC) No 1/2004.
Myśli nawet o dalszym ciągu.
He's even talking about a sequel.
Doprowadzenie go na przesłuchanie/w dalszym ciągu jest priorytetem dla wydziału.
Bringing him in for questioning is still the department's top priority.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 5. Точных совпадений: 5. Затраченное время: 37 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo