Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "dzielnicy" на английский

neighborhood district quarter block neighbourhood precinct area
borough
barrio
ward
part of town
estate
slum
street
ghetto

Предложения

Na dzielnicy zauważono czerwoną Chavelle twojego kumpla Toretto.
Your boy Toretto's red Chevelle has been spotted in his old neighborhood.
Wchodząc do mojej dzielnicy trzeba grzecznie poprosić.
Now, you boys know you can't come into my neighborhood without asking politely.
Randy, załatwisz mapę ulic w całej dzielnicy.
Randy, you'll have to get me an A-1 street map of the whole district.
Być może w ekskluzywnej dzielnicy, dyskutują.
Is that so? Maybe in the high-rent district they discuss.
MuIIer jest teraz w dzielnicy arabskiej.
Yes. Muller's down in the Arab quarter now.
Łyknęła butelkę prochów w mieszkaniu we francuskiej dzielnicy.
Took a bottle of pills in her French Quarter apartment.
Boże, mieszka w naszej dzielnicy.
God, he lives right in our neighborhood.
Nie jesteście glinami z tej dzielnicy.
I notice you're not cops in this district.
Badamy dziwne morderstwa w tej dzielnicy.
We're investigating the murders in the neighborhood.
Każdy w tej dzielnicy zna moją brykę.
Look, everybody in this neighborhood knows my ride.
Chłopcze... oddałeś tej dzielnicy wielką przysługę.
My boy, you've done my old neighborhood a great service.
Otwiera nową restaurację w bogatej dzielnicy.
She is opening a new restaurant in the power and light district.
Zidentyfikowano ofiarę, jako Ritsuko Asanuma, z tokijskiej dzielnicy Minato.
The victim has been identified as Ritsuko Asanuma, a housewife from the Minato district in Tokyo.
Możesz zabrać swoją zabawkową ciężarówkę z mojej dzielnicy.
You can get your toy truck out of my neighborhood.
Próbuję utrzymać piękny wygląd tej dzielnicy.
I'm trying to keep the neighborhood beautiful.
Powinnaś przeprowadzić się do bezpieczniejszej dzielnicy.
You should probably move to a safer neighborhood.
Bądź najlepszym kongresmenem w historii tej dzielnicy.
Be the best congressman this district's ever seen.
Hector Nunez był fryzjerem w dzielnicy Julio.
Hector Nunez was a barber in Julio's neighborhood.
Nie znam dobrze odgłosów tej dzielnicy.
I don't know well the sounds of this district.
Baze kupuje dom w innej dzielnicy.
Look, Baze - he is buying a house in another district.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 2163. Точных совпадений: 2163. Затраченное время: 64 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo