Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: stan jest stabilny
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "jest stabilny" на английский

is stable
are stable
is in stable condition
is stabilized
is steady
are steady
he's stable
she's stable
he's stabilized

Предложения

146
Po rozpuszczeniu w fiolce lek jest stabilny przez 24 godziny.
After reconstitution in the vial the medicine is stable for 24 hours.
Okay, w tej chwili pacjent jest stabilny.
Okay, right now this patient is stable.
Żaden z tych wsporników, nie jest stabilny.
None of these girders are stable.
Stan zarówno matki, jak i dziecka, jest stabilny.
Both the baby and mother are stable.
Kraj jest stabilny pod względem makroekonomicznym i oferuje jedne z najlepszych warunków do inwestowania w Europie.
The country is stable at the macro-economic level, and offers some of the best conditions for investment in Europe.
Dobra, na razie pacjent jest stabilny.
Okay, right now this patient is stable.
Obiekt jest stabilny, jesteśmy gotowi do transferu emocji.
Subject is stable, we're ready to begin the emotional drain.
Jego poziom cukru we krwi jest stabilny.
His blood sugar level is stable.
Stan Lorenzo jest stabilny, nie przewidują żadnych operacji.
Lorenzo is stable, they didn't mention any operation for now.
Stan Charlotte jest stabilny, ale nie odzyskała przytomności.
Charlotte is stable but still unconscious.
Ten mały trenażer górnych partii ciała jest stabilny i można go transportować.
The little torso trainer is stable and transportable.
Jego kręgosłup jest stabilny i funkcje coraz lepsze.
His spine is stable and his vitals are improving.
Pomiar jest stabilny również w trakcie pneumatycznego napełniania silosu.
The measurement is stable even during filling.
Stan twojego syna jest stabilny, organy wewnętrzne w porządku.
Your son is stable, his vitals are good.
Pani Katdare, stan pani męża jest stabilny.
Ms.Katdare, your husband is stable.
Jeśli poziom glukozy jest stabilny i nie zmienne, wtedy masz większą jasność.
If your glucose level is stable and not fluctuating, then you have more clarity.
Gdy pies jest stabilny, Twój lekarz weterynarii będzie mógł wykonać pełne badanie lekarskie.
Once your dog is stable, your veterinarian will be able to perform a full physical exam.
Premier: system bankowy w Polsce jest stabilny
Prime Minister: the Polish banking system is stable
Opieka ambulatoryjna jest stosowany, gdy pies jest stabilny.
Outpatient care is used when the dog is stable.
Stan córki jest stabilny, ale ojciec pozostaje w stanie krytycznym.
The daughter is stable but the father is still in critical condition.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 398. Точных совпадений: 398. Затраченное время: 151 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo