Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "kapusia" на английский

snitch
rat
informer
a stoolie
informant
snout
a squealer
stool pigeon
Wiemy, że pan Minton wzywa więziennego kapusia.
Mr. Minton's putting ajailhouse snitch on the stand.
Ulrik spędził dwanaście lat w więzieniu, z powodu tego kapusia.
Ulrik was in jail for 12 years because of that snitch.
I odeślemy go do Stockton jako bezbronnego kapusia.
And we send him back to Stockton an unprotected rat.
Znalazłem donosiciela(kapusia).
I found the informer.
Znaleźliśmy tego człowieka, dzięki informacji od heroicznego, amerykańskiego kapusia.
We got our man, thanks to a tip from a heroic American snitch.
Miałeś ostatnio jakieś wieści/od naszego kapusia z DEA?
Have you heard from our snitch in the DEA, lately?
Mama go podkablowała, więc założę się, że spodoba mu się stała wypłata, by wydostać się z domu tego kapusia.
His mom ratted him out, so I bet he'd love a steady paycheck to get out of that snitch's house.
Nie planowałem rozstrzygać tej apelacji, a wy przedstawiacie mi kapusia, który zmienia zeznania po niemal dziesięciu latach?
You know, I didn't plan on judging this appeal, but you bring me that snitch who changes his testimony after almost a decade?
Czy to nie wydaje się za dużo na jednego kapusia?
Don't this seem way too much for one snitch?
Dobrze, że zabiłeś kapusia.
You were right to kill that snitch.
Akta zawierają dane kapusia w twojej organizacji.
These files contain the name of an informer in your organisation.
Kalinda odnalazła kapusia, ale powtórzył to samo.
Kalinda found the snitch, but he's sticking to his story.
On też by wyrósł na kapusia.
He would've grown up to be a rat.
Eddie trzy tygodnie temu zabił kapusia.
Eddie killed a snitch three weeks ago.
Poznaję kapusia, gdy go zobaczę.
I know the squealers when I see them.
Znajdź tego kapusia i go zabij.
Find the PWIP PIP leaker and kill them.
Charlie siedzi w pudle przez tego kapusia.
Charlie's in jail because of this stool-pigeon.
Tak czy inaczej mamy tu gliniarza albo kapusia.
All the same, there's Bill or grass or snouts here.
Ci durnie biorą mnie za kapusia.
How do you like them mutts taking me for a pigeon.
Od roboty kapusia chce się pić.
Being a fink is thirsty work.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 108. Точных совпадений: 108. Затраченное время: 51 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo