Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "pozostawał stosunkowo stabilny" на английский

remained relatively stable
Wynika z tego, że wskaźnik ten pozostawał stosunkowo stabilny i utrzymywał się na poziomie około 3 % wielkości produkcji.
As can be seen above, this indicator remained relatively stable at ca. 3 % of the production volume.
Udział w rynku przywozu z pozostałych państw trzecich pozostawał stosunkowo stabilny w okresie badanym, natomiast przywóz z ChRL wzrósł ponad trzykrotnie.
The market share of imports from other third countries remained relatively stable over the period considered while that of imports from the PRC more than tripled.
Między rokiem 2001 a 2004 wskaźnik rentowności w stosunku do obrotów pozostawał stosunkowo stabilny na poziomie 1,5 %, z wyjątkiem roku 2003, lecz następnie w OD spadł, osiągając próg rentowności.
The profitability level in relation to turnover remained relatively stable at a level of 1,5 % between 2001 and 2004, with the exception of the year 2003 however, but then dropped to a break-even level during the IP.
Zgodnie z powyższymi ustaleniami udział przemysłu wspólnotowego pozostawał stosunkowo stabilny w całym badanym okresie, podczas gdy chiński import zwiększył udział w rynku w tym samym okresie o 4 punkty procentowe.
As established above, the Community industry's market share remained relatively stable over the whole period considered, whereas the Chinese imports gained market share over the same period by 4 percentage points.
W okresie między 2011 r. i OD koszt jednostkowy produkcji wzrósł o ponad 10 %, mimo że pozostawał stosunkowo stabilny w 2010 r. i 2011 r. Koszty produkcji zasadniczo odzwierciedlały trend cen sprzedaży w okresie między 2009 r. i OD.
The unit cost of production increased by more than 10 % between 2011 and the IP, while it remained relatively stable between 2010 and 2011. The cost of production generally followed the trend of the sales price between 2009 and the IP.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 5. Точных совпадений: 5. Затраченное время: 36 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo