Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: nikomu nie stała się krzywda
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "stała się krzywda" на английский

get hurt
was harmed
got hurt
getting hurt
be safe

Предложения

46
Nie chcę, by kolejnym osobom stała się krzywda.
We're not looking for more people to get hurt.
Nie chcemy, żeby komukolwiek stała się krzywda.
We don't want anybody to get hurt.
Jeśli oficer stała się krzywda na tym okręcie, to poruszymy niebo i ziemię, by wam pomóc.
If that officer was harmed on this ship, we'll move heaven and earth to help you.
Dzięki sprawnemu działaniu byliśmy w stanie zneutralizować zagrożenie zanim komukolwiek stała się krzywda.
By acting fast, we were able to neutralize the threat before anyone was harmed.
Nie chciałbym zobaczyć, że komukolwiek stała się krzywda.
I don't want to see anyone get hurt.
Nie chciałbym żeby twojemu szefowi stała się krzywda.
I don't want to see your boss get hurt.
Nie chcę by komuś stała się krzywda.
I don't want people to get hurt.
Jednak nigdy nie chciał by komukolwiek stała się krzywda.
He never meant for anybody to get hurt.
Nie pozwoliłabym, aby pacjentce stała się krzywda.
I would not have let that patient get hurt.
Nie mogę... pozwolić, by mojej ukochanej stała się krzywda.
I can't... let my loved one get hurt.
Nie chcę, żeby Henry'emu stała się krzywda.
I don't want Henry to get hurt.
Myślę, że mógł pozwolić, żeby Tarze stała się krzywda.
I think he might have let Tara get hurt.
Jestem tylko przyjacielem, który nie chce, aby komuś stała się krzywda.
I'm just a friend who doesn't want anybody to get hurt.
Idź! Nie chcę by tobie stała się krzywda.
I don't want you to get hurt.
Beth, żeby nikomu więcej nie stała się krzywda, muszę znać jego nazwisko.
Beth, so somebody else doesn't get hurt. I need his name.
Nie chcę, by pani lub pani bliskim stała się krzywda.
I don't want to see you or anyone you love get hurt.
Nie chcę, żeby komuś stała się krzywda.
Wouldn't want anyone to get hurt.
Jeśli nie chcieliście, żeby komuś stała się krzywda, nie trzeba było naciskać przycisku.
Well, if you didn't want anyone to get hurt, you shouldn't have pushed the button.
No Jeremiah... nie chciałbym, żeby któremukolwiek z nich stała się krzywda... pośrodku tego...
Come on, Jeremiah. I'd hate for either of them to get hurt in the middle of this.
Nie ma potrzeby, aby komuś stała się krzywda.
There's no cause for anybody to get hurt.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 162. Точных совпадений: 162. Затраченное время: 130 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo