Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "stan jest stabilny" на английский

he's stable
condition is stable
you're stable
vitals are stable
she's stabilized
he's stabilized
she's stable now
vital signs are stable
vitals are good
I'm stable
he's in stable condition
Dobra wiadomość, jego stan jest stabilny.
So the good news is, he's stable.
Jego stan jest stabilny ale wegetatywny.
Well, he's stable but vegetative.
Twój stan jest stabilny... ale też najprawdopodobniej nieodwracalny.
In any case, Lucy, your condition is stable... but most likely permanent.
Jego stan jest stabilny i będą nas informować.
His condition is stable and they'll keep us informed.
Ale teraz jest świadoma i jej stan jest stabilny.
But she's responsive now, and her condition is stable.
Mówią, ze jej stan jest stabilny.
Her condition is stable, they say.
Jego stan jest stabilny, ale nie możemy sobie pozwolić na brak czujności.
His condition is stable but we can't let our guard down.
Jej stan jest stabilny, ale praktycznie nie widać poprawy.
Her condition is stable, but positive dynamics is very insignificant.
Wyjęli jej kulę z ramienia, jej stan jest stabilny.
They've taken the bullet from her arm, and her condition is stable.
Ma wstrząs mózgu, stłuczenia, cztery pęknięte żebra, ale stan jest stabilny.
He has a concussion, contusions, four cracked ribs, but he's stable.
Tak, ale jego stan jest stabilny, a jego historia medyczna jest poufna.
Yes, but his condition is stable, and his medical history is confidential.
Jego stan jest stabilny ale ciągle krytyczny.
He's stable but still critical.
Jej stan jest stabilny, ale nadal jest poważnie chora.
They stabilized her, but she's still really sick.
Żyje, jej stan jest stabilny.
She's alive, and in stabile condition.
Zapewniam cię że jego stan jest stabilny.
I assure you his condition is stable now.
Jest nieprzytomna, ale stan jest stabilny.
She's still unconscious, but stable.
Zbadałam ją i jej stan jest stabilny.
I have examined the patient and she seems stable.
Mężczyzna doznał pewnych obrażeń ale lekarze twierdzą. że jego stan jest stabilny.
Now, the man did sustain some injuries but doctor say he is in stable condition.
Rose Stagg została znaleziona żywa, a jej stan jest stabilny.
I am pleased to say that Rose Stagg has been found, that she's alive and she's in a stable condition.
Powiedzieli, że jej stan jest stabilny.
They said her condition was stable.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 193. Точных совпадений: 193. Затраченное время: 175 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo