Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "sypnąć" на английский

going to talk
Możesz na tym trochę sypnąć groszem, Benny.
You might be a little generous on that one, Benny.
Że chciał sypnąć, więc trzeba było się nim zająć.
He was about to betray. It had to be processed.
Że chciał sypnąć, więc trzeba było się nim zająć.
He was about to blow the whistle and had to be taken care of.
Lonnie, nie waż się sypnąć tych chłopców.
Lonnie, don't you dare snitch on them boys.
Wiedziała, że ty nie mogłabyś jej tak sypnąć.
She knew you wouldn't betray her like that.
Które sa chyba gotowe żeby sypnąć.
I think are ready to spill.
Że chciał sypnąć, więc trzeba było się nim zająć.
He wanted to make waves and that we must deal with it.
Gdybym chciał cię sypnąć, zrobiłbym to dawno temu.
If I wanted to rat you out, I would have a long time ago.
Ray zdjął go z mostu, zanim zdążył sypnąć.
Ray got him off that bridge alive... before he could talk.
Może mógłbyś sypnąć mi trochę forsy.
Seeing as how I was here for you.
Chodź Rita, musisz sypnąć ryżem w mamę i tatę.
Come on Rita, you have to throw rice at mom and dad.
Nie możesz po prostu sypnąć jedzeniem nad ich łóżeczkiem i wyjść.
You can't just sprinkle food over their crib and leave.
Wygląda na to, że jest gotowy sypnąć swojego dostawcę.
Looks like he's ready to start ratting on his supplier.
Moge sypnąć troche kasy do twojej kieszeni.
I can put money in your pocket.
Ludzie nie potrzebują wodotrysków i dużych zespołów, by sypnąć kasą.
People don't need bells and whistles and big bands to cough up.
Matilda wiedziała, że Ella chce sypnąć i zniszczyć gazetę.
Matilda knew that Ella was about to spill the beans and bring down the magazine.
Forstman zmusił mnie do przyjęcia miliona dolarów, bym nie mógł go sypnąć.
Charles Forstman made me take a million dollars to keep from turning on him.
Może sypnąć nas i pogrzebać, wystawić, ale i oczyścić.
He could sell us out and bury us, set us up, clear us.
Poza tym, kiedy jesteś na szczycie, nie możesz sypnąć ludzi nad sobą.
Plus, problem with being top of the food chain is you can't dime out the guys above you.
No, życie mogło by sypnąć coś więcej.
It's not all it's cracked up to be.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 59. Точных совпадений: 59. Затраченное время: 74 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo