Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "szpiclem" на английский

Rozeszło się, że trup był naszym szpiclem.
Word's out our dead guy was our tip.
W tym kraju każdy jest szpiclem.
In this country everyone's a snitch.
Ale ja myślę, że jest szpiclem profesora Fate'a.
But I think she's a spy for Professor Fate.
Jej właściciel, Merabi, jest szpiclem.
Merabi, the owner, is a police informer.
Otwórz kopertę, to dowiesz się, kto jest szpiclem w twoim gangu.
You open that envelope and the rat in your gang will be revealed.
Wiedziałem, że nic mi nie powie, jeśli się domyśli, że jestem prywatnym szpiclem.
Kitty wouldn't give me any information if she thought I was a private eye...
Wiem, że myślą, że jesteś ich szpiclem, ale teraz podlegasz mi.
I know they think that you're their dog, but you answer to me now.
Myślisz, że jestem szpiclem, kretem?
You think I'm a weasel?
"Ktoś, kto nie może być artystą, zostaje krytykiem, tak jak ktoś, kto nie może być żołnierzem, staje się szpiclem".
"A man becomes a critic"when he cannot be an artist... "... the same way a man becomes an informer when he cannot be a soldier."
Chyba nie jestem jedynym szpiclem?
You know, I might not be the only infiltrator.
Jesteś szpiclem, co?
You're a spook, right?
Nie możesz nazywać go szpiclem.
You can't really call him a stool pigeon.
Mary, ie jesteś szpiclem.
Mary, you're not a Spitzel.
Morris jest rosyjskim szpiclem Blooma.
Morris is Bloom's Russian spy.
Kto jest pańskim szpiclem u Thoyta?
So who the hell do you have in Thoyt's chambers?
Nie ma mowy, bym stał się kapusiem, wtyką, kablem, donosicielem, konfidentem, szczurem, zdrajcą, kretem, szpiclem, Judaszem.
No way can I become a snitch, a grass, a chivato, a stool pigeon, a squealer, a rat, a traitor, a wrong 'un, a betrayer, a Judas.
Szpiclem. Dlaczego tak uważasz?
Ktokolwiek zabawiał się w bycie szpiegiem, szpiclem, podstępem szuka wiadomości, staje się naprawdę szpiegiem i szpiclem.
Whoever played the role of a spy, secret agent, he deceitfully looked for news, became a real spy and snooper.
Może ktoś jeszcze ma chęć na bycie szpiclem?
Is there anyone else who wants to be a grass (snitch)?
Oczywiście że się dowie, one jest jego szpiclem!
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 53. Точных совпадений: 21. Затраченное время: 109 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo