Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "właśnie" на английский

Искать właśnie в: Oпределение Синонимы

Предложения

Dostałem właśnie od niego wiadomość wczoraj.
I mean, I just got a message from him yesterday.
Branża lotnicza jest właśnie taką dziedziną.
The aeronautical sector is an example of just such an area.
Dzięki, powiem mu właśnie teraz.
Thanks, I'll tell him right now.
Odpowiadam za to żeby tu właśnie panią zdiagnozować.
I have a responsibility to get your diagnosis right here.
Pani Terrain właśnie otrzymała najwspanialszy podarunek.
Mrs. Terrain has just received that most wonderful of gifts.
Widzisz właśnie wspomniałeś imię mojej córki.
You just mentioned my daughter's name. I'm sorry.
Ojciec właśnie odebrał telefon od prokuratora.
Your father just got off the phone with the district attorney.
Wieża właśnie odebrała syganał telefonu Jake'a.
A tower on canal just picked up Jake's cell signal.
Emily, właśnie rozpoczynaliśmy prywatne spotkanie.
Emily, we were just about to start a private meeting.
Sobotnim popołudniem, właśnie skończyliśmy lunch.
Sunday afternoon, we'd just finished lunch.
Oto moja córka, która właśnie została prawnikiem.
This is my daughter, who just happens to be a lawyer.
Znalazłem właśnie najgłupszego barmana na świecie.
I just found the world's stupidest barman.
Cóż, szczęście Bender'a właśnie znikło.
Well, Bender's luck just ran out.
Zostawiłem właśnie Grubmana i Leonard na pokładzie.
I just left Grubman and Leonard on top deck.
Moja dziewczyna... właśnie popełniła samobójstwo.
My girlfriend... just killed herself a little while ago.
Szukam człowieka, który właśnie wszedł.
I'm looking for the man who just came in.
Dwóch piratów właśnie zniosło jakąś młodą dziewczynę do piwnicy.
2 pirates just took a young lady down to the cellar.
Myślę, że właśnie znaleźliśmy kolejnego członka rodziny.
I think we've just found another member of the family.
Wprowadzili właśnie do gry nową grupę.
They just put a new team in the field.
Twój obrońca wiary wysadził właśnie w powietrze komisję pokojową.
Your defender of religious faith just blew a peace commission out of the sky.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 98701. Точных совпадений: 98701. Затраченное время: 255 мс

własnie 1177
wlasnie 984

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo