Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "wtykę" на английский

mole
snitch
inside man
tout
a contact
Moimi rozkazami było znaleźć wtykę i odzyskać dokumenty.
My orders were to find the mole and recover the files.
Poszperałem w danych zatrudnionych dla strzeżonego magazynu i sądzę, że znalazłem naszą wtykę.
I ran the employee records for secure perimeter warehousing and I think I may have found our mole.
Chyba właśnie znaleźliśmy naszą wtykę.
I think we just found our snitch.
Zaangażowałem 19-letniego chłopaka, jako wtykę w Fort Lauderdale.
I had a 19-year-old snitch, a Fort Lauderdale beach rat.
Znaleźliście swoją wtykę, ale decydujcie się teraz.
You just found your inside man, but it's got to be right now.
Opłacamy wtykę i wchodzimy.
We buy ourselves an inside man and we go.
Liber8 podłożyło elektroniczną wtykę na miejsce, by wrobić Betty, gdy zostanie znalezione.
Liber8 put an electronic mole in place that framed Betty when it was found!
Chyba znalazłeś tą wtykę.
Looks like you have your inside man.
A po śmierci Hobbesa straciłem swoją wtykę.
And with Hobbs gone, I've lost my man on the inside.
Booth mówił, że miał wtykę.
So Booth said that he had someone on the inside.
Na szczęście mam wtykę w służbach.
Lucky for me, I do have one friend left on the inside.
Latif ma wtykę w dowództwie brytyjskiego wywiadu.
Latif has a spy at the top of British intelligence.
Miał chyba jakąś wtykę u majora.
He's got some kind of suction with the Mayor's office.
Brian ma wtykę u dziekana od przyjęć.
Brian has a connection to the dean of admissions.
Pozbyć się Anatoliego i znaleźć wtykę.
Take out Anatoli and find the mole.
I tak wszyscy uznają cię za wtykę.
Everyone'll think you're a rat anyway.
Myślę, że zdobyliśmy wtykę w Miramar Playa.
I think we just got inside the Miramar Playa.
Tom ma wtykę w Los Santos, byłym gangu Carlosa.
Tom has a snitch in los santos, carlos' former gang.
Pytałem o to moją wtykę w policji.
I talked to my police guy.
Stringer myślał, że mamy tu wtykę.
Stringer thought we had a snitch down here.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 67. Точных совпадений: 67. Затраченное время: 44 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo