Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "względnie stabilny" на английский

relatively stable
W okresie objętym rewizją poziom nowych inwestycji pozostawał względnie stabilny.
New investments remained at a relatively stable level during the period under review.
Poziom mocy produkcyjnych był w okresie badanym względnie stabilny; w ODP nastąpił niewielki wzrost.
Production capacity remained relatively stable during the period considered with a slight increase in the RIP.
Szczególnie duży spadek nastąpił w latach 1996 i 1997, po czym pozostał względnie stabilny aż do końca OD.
Consumption decreased particularly between 1996 and 1997, and then remained relatively stable until the end of the IP.
Jest to też kraj względnie stabilny, a jest to ważne, gdyż Tadżykistan to kraj o strategicznym położeniu.
In addition, it is a relatively stable country, which is important, considering its strategic location.
Faktycznie, podczas gdy współpracujący importerzy odnotowali średnio w okresie 2001-OD mniej więcej 30 % spadek cen importowych, poziom stosowanych przez nich cen odsprzedaży pozostał średnio względnie stabilny.
Indeed, while the cooperating importers saw their import prices decrease by around 30 % on average in the 2001 IP, the level of their resale prices remained on average relatively stable.
Udział w rynku Chin i Ukrainy spadł poniżej 1 %, podczas gdy udział w rynku przywozu z Rosji pozostał względnie stabilny na poziomie 5-10 %.
The market share of China and the Ukraine fell below 1 %, while the market shares of imports from Russia remained relatively stable between 5 % to 10 %.
Udział w rynku przywozu z innych państw trzecich wzrósł z 17,9 % w 1994 r. do 21,0 % w 1995 r. i pozostał następnie względnie stabilny, osiągając poziom 21,4 % na końcu okresu badanego.
The market share of imports from other third countries grew from 17,9 % in 1994 to 21,0 % in 1995 and remained relatively stable thereafter ending up with 21,4 % at the end of the IP.
Udział szwajcarskich produktów w rynku pozostawał względnie stabilny, z wyjątkiem 2008 r., kiedy przejściowo wzrósł do około 4 %, zanim ponownie spadł do poziomu zbliżonego do poziomu z 2006 r. w OD.
The market share of Swiss products remained relatively stable, except for the year 2008 when they increased temporarily to above 4 % before falling back to close to the 2006 level in the IP.
Dojrzały rynek to rynek istniejący od pewnego czasu, na którym stosowana technologia jest dobrze znana, szeroko rozpowszechniona i nie za bardzo się zmienia, gdzie nie ma wielkich innowacji odnośnie do marki i na którym popyt jest względnie stabilny lub maleje.
A mature market is a market that has existed for some time, where the technology used is well known and widespread and not changing very much, where there are no major brand innovations and in which demand is relatively stable or declining.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 9. Точных совпадений: 9. Затраченное время: 41 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo