Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "în acțiune" на английский

Искать în acțiune в: Oпределение Синонимы
in action
at work
in the act
into action
in the action
on the move
in on the action

Предложения

Te-ar văzut doar înregistrări acestor maimuțe în acțiune.
You'd only seen recordings of these monkeys in action.
Puteți vedea unitatea fiicei în acțiune.
You could see your daughter's unit in action.
Poți vedea o legendă în acțiune.
You get to watch a legend at work.
Câmpul magnetic se poate vedea în acțiune.
It's possible to see this magnetic field at work.
Vezi dacă o prinzi pe Judith în acțiune.
See if you can catch Judith in the act.
Vreau să văd câinele în acțiune.
I kind of want to see this dog in action.
Vreau să-mi văd toate mașinile frumoase în acțiune.
Come on. I want to see all my beautiful cars in action.
Pun dolarii contribuabililor în acțiune, amice.
It's your taxpayers' dollars in action, my friend.
Regele e nerabdator sa vadă megalit în acțiune.
The king's anxious to see the megalith in action.
Adevărat, dar iată multi-touch în acțiune.
Yes. And yet, here is multi-touch in action.
Silver Star pentru vitejie în acțiune.
Silver star for gallantry in action.
Acoperirea paznicilor e proiectată să combine persoanele ce nu le vezi în acțiune.
Covert security is designed to blend in - people you never notice... until you see them in action.
Mi-am convins colegii că au nevoie să vadă instalațiile tale în acțiune în această săptămână.
I convinced my colleagues that they needed to see your rig in action this week.
Acesta e un model clasic în acțiune.
This is a classic archetype in action.
Ca să ne vedeți flota în acțiune.
To see our fleet in action.
Am vrut să te văd în acțiune, Charlie Mascarenhas.
I wanted to see you in action, Charlie Mascarenhas.
Nu, a fost ucis în acțiune.
No, he was killed in action.
Finalmente ai venit să mă vezi în acțiune.
You finally come and see me in action.
Există o diferență între gândirea filosofică, Mediul academic și aplicații practice... muncă în acțiune.
There's a difference between philosophical thought, academia and practical in action.
Arată bine, dar hai să le vedem în acțiune.
Well, they look good, but let's see them in action.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 1335. Точных совпадений: 1335. Затраченное время: 221 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo