Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "amânat" на английский

Посмотреть также: privind impozitul amânat a fost amânat a amânat
Искать amânat в: Oпределение Синонимы
postponed
deferred
delayed
cancelled
put off
canceled
putting it off
pushed back
put it off
adjourned
been putting off
postpone
moved

Предложения

Am aflat că doamna Underwood și-a amânat zborul încoace.
I just got word that Mrs. Underwood has postponed her flight here.
Mi-am amânat călătoria, așteptând lansarea CD-ului.
I postponed the journey, waiting for the cd release.
Deci, amânat de admitere la Universitatea.
So I deferred admissions to university.
Kelly, dar ați amânat bursa de doua ori deja.
Kelly, you've deferred the scholarship twice already.
Au amânat execuția cu câteva ore.
They delayed execution for a couple of hours.
Am amânat prea mult planurile distrugerii lui.
For too long we have delayed plans for his destruction.
Dacă este amânat, vom pierde impulsul pentru siguranţa aprovizionării.
If it is postponed, we will lose a lot of momentum for security of supply.
Atunci va fi amânat numai votul final.
Only the final vote shall be postponed, then.
Meciul de baseball s-a amânat, durule.
Ball game's been postponed, tough guy.
Nu, faci bine că suni, dar cred că s-a amânat data înfățișării la tribunal.
I... No, you were smart to call, but I think your court date's been postponed.
Au amânat pâna la prânz apoi au anulat-o.
They delayed till noon, and then they rejected it.
Judecătoarea și-a amânat decizia până Luni.
The judge postponed her decision until Monday.
Din respect pentru tatăl tău, am amânat semnarea documentului.
Out of respect for your father's condition, I have postponed the signing.
Am amânat o conferință prin telefon și am luat-o de acolo.
I postponed a conference call and I got her there.
Am amânat turnarea cu două săptămâni doar pentru că...
I postponed the shoot for two weeks because...
Totul este amânat din cauza uraganului.
Everything's postponed because of the hurricane.
Le-ați amânat, apoi le-ați anulat.
You delayed them and then you canceled them.
Acest meci nu va fi amânat.
This match will not be postponed.
Sper ca acel contract de casatorie nu s-a amânat.
I hope the marriage contracts aren't delayed.
Mă tem că audierea s-a amânat.
I'm afraid the hearing's been postponed.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 750. Точных совпадений: 750. Затраченное время: 116 мс

a amânat 106
amanat 68

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo