Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "deosebit" на английский

Посмотреть также: deosebit de grav un interes deosebit
Искать deosebit в: Oпределение Синонимы

Предложения

Atunci am știut Isabel fost deosebit.
That's when I knew Isabel was special.
Ești un bărbat deosebit, George Williams.
You are such a special man, George Williams.
Sigur vrei sa zic ceva deosebit.
Obviously you want me to say Something in particular.
Activitatea Consiliului Europei este deosebit de importantă.
The work of the Council of Europe is of particular importance.
Știi, este un eveniment deosebit.
You know, this is such a great event.
Ai un pachet deosebit, Marshall.
You've got a great package, Marshall.
August face ceva deosebit doar pentru Mina.
August is going to make something special just for Mina.
Aseară ai fost deosebit de drăguț.
It's just that you were last night so loving and special.
Am ceva deosebit pentru Nașul nostru.
I have something special for our host and godfather.
Numărul opt nu înseamnă nimic deosebit pentru azteci.
The number eight had no special meaning to the Aztecs.
Diseară vreau să port ceva deosebit.
I want to wear something special for tonight.
E nepoata unui oaspete foarte deosebit.
She's the niece of a very special guest.
O păstrez pentru ceva mai deosebit.
So I'd like to save mine for something more special.
Plănuiește ceva deosebit pentru ziua ta.
So he's planning something special for your birthday.
Am păstrat-o pentru un schimb deosebit.
I been savin' it for a special trade.
Această victimă l-a stârnit într-un mod deosebit.
And that victim would have pushed his button in a special way.
Acum ești într-un loc foarte deosebit.
You're now in a very special place.
Îmi trebuie ceva deosebit să port la inaugurare...
I'll need something special to wear to the inaugural...
Dezinfectarea incintelor exterioare este deosebit de importantă.
In outdoor enclosures vermin control is of particular importance.
Consider pachetul discutat azi deosebit de important şi pentru România.
I consider the package discussed today to be of particular importance to Romania as well.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 7633. Точных совпадений: 7633. Затраченное время: 105 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo