Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "grijă" на английский

Посмотреть также: avut grijă aveți grijă
Искать grijă в: Oпределение Синонимы

Предложения

Prima mea grija era integritatea operațiunii.
My first concern was the operation's integrity.
Asta din grijă sinceră pentru siguranța ta.
It is said out of genuine concern for your safety.
Trebuia să avem grijă la capcană.
We should have been watching for a trap.
Ai grijă cum vorbești cu prințesa Malacuriei.
Mind how you speak To the princess Of malacuria.
Prima mea grijă e viitorul clubului.
My main concern is the future of this MC.
Banii nu mai sunt grija principală.
The money's not anyone's primary concern.
Apreciez grija voastră, dar știți...
And I do appreciate your concern, but... you know...
Doctore, apreciez grija ta, serios.
Look Doc, I appreciate your concern, I really do.
Apreciez grija ta, domnule președinte.
I appreciate your concern, Mr. President.
Viitorul Atlantidei e singura mea grijă.
The future of Atlantis is my only concern.
Ai grijă, medicamentul e fierbinte.
The medicine is very hot, be careful.
Ai grijă de ea până aduc insulina.
All right, just keep an eye on her and I'll get the Insulin.
Intenționez să am grijă de drepturile acestor victime.
I intend to look after the rights of these victims.
Ai grijă să nu-ți tai mânuțele.
And don't you worry about cutting your little hands on the glass.
Femeile trebuie alese cu mare grijă.
You have to choose women with real care.
Ți-ai pierdut viața având grijă de mine.
Unnggghh! You wasted your whole life taking care of me.
Cineva sa aibă grija de tot.
Someone I can put in charge of everything.
Ți-ai petrecut ultimii cinci ani având grijă de Methuselah.
You just spent the last five years taking care of methuselah.
Vreau să ai grijă de apartament.
I'd sure appreciate it if you'd keep things straightened up here.
Mamă, ai grijă ce spui.
All right, Mom, you are treading on very thin ice.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 60599. Точных совпадений: 60599. Затраченное время: 189 мс

grija +10k

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo