Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "recoltării înainte de coacere" на английский

green harvesting
notificarea prealabilă a recoltării înainte de coacere;
the prior notification of green harvesting;
Statele membre vizate introduc un sistem bazat pe criterii obiective pentru a se asigura că măsura recoltării înainte de coacere nu duce la o despăgubire a viticultorilor individuali care să depăşească plafoanele menţionate la alineatul (3) al doilea paragraf.
The Member States concerned shall establish a system based on objective criteria to ensure that the green harvesting measure does not lead to compensation of individual wine producers in excess of the ceiling referred to in the second subparagraph of paragraph 3.
punerea în practică a operațiunilor de retragere, a recoltării înainte de coacere, a nerecoltării și a măsurilor de asigurare a recoltelor;
the implementation of withdrawal operations, green harvesting, non-harvesting and harvest insurance measures;
Produsele respective nu trebuie să fi fost deteriorate înaintea recoltării înainte de coacere, din cauza fenomenelor meteorologice, a bolilor sau din alte motive.
The products concerned shall not have been damaged prior to the green harvesting, whether due to climatic reasons or disease or otherwise;
Statele membre trebuie să adopte norme privind punerea în aplicare a măsurii recoltării înainte de coacere și privind calcularea compensației pentru beneficiari astfel încât să garanteze că sprijinul nu devine un debușeu alternativ permanent pentru produse în locul introducerii lor pe piață.
Member States need to adopt rules on the implementation of the green harvesting measure and on the calculation of the compensation for the beneficiaries in such a way as to ensure that support does not become a permanent alternative outlet for products compared to placing them on the market.
Raport anual privind controlul la fața locului al recoltării înainte de coacere în conformitate cu articolul 103r din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Annual report on the control on the spot carried out over green harvesting according to Article 103r of Regulation (EC) No 1234/2007
În cazul nerecoltării și al recoltării înainte de coacere, statele membre stabilesc cuantumurile ajutorului suplimentar la hectar acordat de Uniune la un nivel care să acopere maximum 90 % din cuantumurile stabilite în partea B a anexei I la prezentul regulament pentru retragerile de pe piață.
In case of non-harvesting and green harvesting, Member States shall set the amounts of additional Union support per hectare at a level to cover not more than 90 % of the amounts fixed for withdrawals in Part B of Annex I to this Regulation.
Suprafața plantată care face obiectul recoltării înainte de coacere, în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 [informații compatibile cu comunicările menționate în tabelele din anexele VII și VIIIb la Regulamentul (CE) nr. 555/2008].
Planted area which has been the subject of green harvesting in accordance with Article 12 of Regulation (EC) No 479/2008 (information compatible with the communications referred to in the tables in Annexes VII and VIIIb to Regulation (EC) No 555/2008).
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 8. Точных совпадений: 8. Затраченное время: 41 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo