Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "spion" на английский

spy
mole
operative
spook
spying
snitch
spymaster
infiltrator
spies
intelligence
agent
asset
spyware

Предложения

Misiunea va necesita un spion adevărat.
This mission is going to require a real spy.
Obișnuiam să fiu un spion, până...
I used to be a spy until... we got a burn notice on you.
Dar asta nu exclude posibilitatea unui spion uman.
But that doesn't rule out the possibility of a human mole.
Pentru orice spion, ascunderea armelor devine o a doua natură.
For any operative, stashing weapons is second nature after a while.
Un spion precaut va avea securitate la fel de bună ca cea a bazelor militare.
A careful operative will have security as good as most military installations.
Când un spion poartă microfon, prioritățile se inversează.
For a spy wearing a wire, those priorities are reversed.
Ascunzi dovezi, ajuți un spion comunist...
You're withholding evidence, aiding a Communist spy.
Activitatea unui spion nu implica întotdeauna subminarea oamenilor.
The work of a spy doesn't always involve undermining people.
N-am încercat să-ți sparg seiful de spion.
It's okay. I didn't try to crack your spy safe.
Tânărul ăsta va ajunge spion cândva.
This young man can sometimes be a good spy.
Poate e o sondă spion rusească într-o misiune secretă.
Maybe it's a Russian spy probe on some sort of secret mission.
Vânați un spion american în orașul meu.
You're hunting an American spy in my town.
Un spion nu fură semnalele inamicului.
A spy doesn't steal the enemy's signals.
Denniston a căutat un spion sovietic.
Denniston's been looking for a Soviet spy.
Acolo veți găsi testamentul de spion.
You'll find the spy will down there.
Finanțarea unui satelit spion s-a împotmolit în Congres.
Funding for a spy satellite is bogged down in congress.
Nu vreau sa fie chestii spion.
I don't want it to be spy stuff.
Suspectăm... că e spion american.
We suspect... he's an American spy.
Știu, dar sunt un spion antrenat.
I know, it's just, I'm a trained spy now.
Sunt un spion impresionant de angajat.
I'm a very impressive spy for hire.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 2970. Точных совпадений: 2970. Затраченное время: 67 мс

e spion 128

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo