הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "strike" להולנדית

חפש את strike ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

1740
405
285
243
217
200
I'd never let a man strike me.
Ik zou een man mij nooit laten slaan.
That clock will never strike the right time.
Die klok zal nooit de juiste tijd slaan.
Every beast of prey must master the silent strike.
Elk roofdier moet geruisloos kunnen toeslaan.
There's only one way to find out where Rocco will strike next.
Er is maar een manier om uit te zoeken, waar Rocco de volgende keer zal toeslaan.
It tooks three weeks strike to win.
Het was 3 weken staken om te winnen.
Maybe they'll strike exactly where we want them to.
Misschien zullen ze toeslaan waar wij willen.
Particularly since there's an implication the killer may strike again.
Vooral omdat er aanwijzingen zijn dat de moordenaar weer zal toeslaan.
We must strike for they are in the Ozark.
We moeten toeslaan voor ze bij de Ozarks zijn.
Well, I won't strike you again.
Nou, ik zal je niet meer slaan.
Though you never know where they'll strike or when or if.
Maar je weet niet waar ze toeslaan of wanneer.
No communication until after you strike.
Geen communicatie meer, tot na de aanval.
Joint motion to dismiss the strike.
Gedeelde motie om de slag niet ontvankelijk te verklaren.
They strike isolated areas and with the college...
Ze komen in geïsoleerde streken voor en met de universiteit...
Your great-grandfather had a rich strike.
En jouw overgrootvader deed een erg rijke ontdekking.
Proceed with the warning strike as planned.
Ga, zoals gepland, door met de waarschuwingsaanval.
We calculate the Gamma strike has accelerated.
We hebben uitgerekend dat de gamma inslag versneld is.
Last time the strike was flawed.
De laatste keer was de staking nogal gebrekkig.
Drone strike six months ago in Pakistan wilderness.
Een drone aanval zes maand geleden in de Pakistaanse wildernis.
They appear on lightning strike victims.
Ze verschijnen bij mensen die geraakt zijn door de bliksem.
A Communist strike killed my father.
Een communistische aanval kostte mijn vader het leven.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 5843. מדויק: 5843. זמן שחלף: 168 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo