הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "Allegiance" לעברית

נאמנות
אמונים הנאמנות האמונים
לנאמנות
נאמנותך
נאמן
בנאמנות
ברית
לדגל

הצעות

29
[Allegiance] [Very intimate] [Serious mistakes] And tattoos tell you a lot of stories.
[נאמנות] [מאוד אינטימי] [טעויות רציניות] וקעקועים מספרים לכם הרבה סיפורים.
So I renounce any and all allegiance to you.
אז אני נוטש כל נאמנות אלייך.
Allegiance with my brother will guarantee you anything but that.
אמונים עם אחי יהיה מבטיחים לך שום דבר, אבל זה.
"Pledge of Allegiance," all else did the judge say?
להישבע אמונים, כל החירטוט הזה מה עוד אמר השופט -?
And he asked me 'Why don't you want to Pledge Allegiance?
והוא שאל אותי 'למה אתה לא רוצה להשבע אמונים '?
I'll swear allegiance to whomever gets me there first.
אשבע אמונים למי שיביא אותי לשם קודם.
do hereby pledge allegiance to the frat.
"בזאת נשבע אמונים לאחווה..."
Swear your allegiance to us and no harm will befall you.
השבעו לנו אמונים ואתם לא תפגעו.
So he chose those who'd sworn allegiance to him.
אז הוא בחר באלו שנשבעו לו אמונים
To secure the allegiance of the city states.
כדי להבטיח את נאמנות ערי המדינה.
He would, as I said, change allegiance.
הוא, כפי שאמרתי, יחליף נאמנות
Or "I pledge allegiance..."
או "אני נשבע אמונים..."
You would think that these people would show some allegiance.
אפשר היה לחשוב שהאנשים האלה יפגינו איזו נאמנות?.
I only want to solidify our allegiance to the ruling class.
אני רק רוצה לחזק את נאמנות למעמד השליט.
How casually you disavow 1,000 years of allegiance towards you.
באיזו קלילות אתה להתכחש 1,000 שנים של נאמנות כלפיך.
Sara swore her allegiance to the League of Assassins.
שרה נשבעה אמונים אותה לליגה של מתנקשים.
They will swear allegiance to no-one but Arthur.
הם לא ישבעו אמונים לאף אחד מלבד ארתור.
Dual allegiance, Milord, to you and to their tribe.
נאמנות כפולה, אדוני, לך ולשבט שלהם
Many of Baal's Jaffa have already pledged their allegiance to our cause.
רבים מהג'אפה של בעל כבר נשבעו אמונים למטרתנו.
You and I both know Nayan won't swear his allegiance to Kaidu.
אתה ואני יחד יודעים שנאיאןלא יישבע אמונים לקאידו.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 583. מדויק: 583. זמן שחלף: 178 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo