הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "Asylum" לעברית

מקלט
בית משוגעים
מחסה
מדיני
מיקלט
בית מחסה
בית המשוגעים
למקלט מדיני
בבית משוגעים
במוסד
לבית משוגעים
בבית המשוגעים
במקלט
לבית המשוגעים

הצעות

The county board is more interested in football fields than Sans Asylum.
המועצה המחוזית מתעניינים יותר במגרשי כדורגל מאשר מקלט סנס.
So was that 20-year-old Chinese kid seeking asylum last October.
אז היה כי 20 בני ילד סיני מבקש מקלט באוקטובר האחרון.
No, it's a wonderful asylum.
לא, זה בית משוגעים נפלא.
Asylum, that's it, asylum.
You asked for asylum, fine.
ביקשת מקלט, בסדר, אשקול זאת
Orphans in '65, asylum seekers today.
יתומים ב 65, מחפשי מקלט היום.
Captain Janeway, I demand asylum.
קפטן ג'נוו'יי, אני דורש מקלט.
I deal with a lot of children seeking asylum.
אני מתעסק עם הרבה ילדים שמחפשים מקלט.
The Dutch first gave asylum to the Pilgrims.
ההולנדים, בתחילה, נתנו מקלט למהגרים.
Then it doesn't matter how I ask for asylum?
אז זה לא חשוב איך אני אבקש מקלט?
You have asylum here, right?
יש לך מקלט כאן, נכון?
Receipt for deposit of asylum application Entry to French territory accepted for asylum purposes
קבלה על הפקדה של בקשת מקלט הכניסה לשטח צרפתית קיבל למטרות מקלט
I'm taking you back to Arkham Asylum.
אני לוקח אותך חזרה למוסד ארקהם.
Arkham Asylum will be retrofitted to meet today's standards and reopened.
בית-המשוגעים "ארקהאם" ישופר לסטנדרטים של היום ויפתח מחדש.
It can only be turned off from within the Asylum.
הוא להיות מכובה רק מתוך הכוכב.
Do you know the - the parallelogram above the Manhattan Psychiatric Asylum?
אתם יודעים, המקבילית מעל בית החולים הפסיכיאטרי של מנהטן.
Asylum seekers clogging up the hospitals.
מבקשי מקלט סותמים את בתי החולים.
Meanwhile, the Joker has been returned to Arkham Asylum.
וכיום ממתין לשימוע בינתיים הגוקר חזר לארקאם
The target is the Mission Cross Mental Asylum.
היעד הוא לחולי נפש משימת הצלב.
Chief of Psychiatry here at Arkham Asylum.
ראש של פסיכיאטריה כאן במיקלט של ארקהאם.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 808. מדויק: 808. זמן שחלף: 156 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo