הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: out of character
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "Character" לעברית

הצעות

Character means someone who pretends to be something.
דמות פירושה - אדם שמעמיד פנים שהוא משהו?
Mr. "Character Face" is on the cover of Gotham Magazine.
מר "דמות מצוירת" נמצא על שער מגזין גוטאהם.
Character is destiny and, ultimately,
אופי הוא גורל, ובסופו של דבר,
Character cannot be determined by D.N.A.
אופי לא ניתן לקבוע על סמך דנ"א.
In the Character panel, enter or select a percentage for Tsume.
בחלונית 'תו', הזינו או בחרו אחוזי Tsume.
Show/hide Paragraph and Character Styles panels, respectively
הצגה/הסתרה של החלוניות 'סגנונות פסקה' ו'סגנונות תו', בהתאמה
Double-click leading icon in the Character panel
לחיצה כפולה על סמל ריווח השורות בחלונית 'תו'
graphic styles:Override Character Color option
סגנונות גרפיים:האפשרות 'דרוס צבע תו'
Character witnesses can make all the difference.
עדי אופי יכול לעשות את כל ההבדל.
The Language menu appears in the Advanced Character Formats section.
תפריט 'שפה' מופיע באזור 'תבניות תו מתקדמות'.
Character Not in Range [^] 2
תו שאינו בטווח [^] 2
Character - That I can't teach.
אופי את זה אני לא יכול ללמד.
Character styles are not allowed in Table of Contents.
לא ניתן להשתמש בסגנונות תו בתוכן העניינים.
Choose an option from the anti-aliasing menu in the options bar or the Character panel.
בחרו אפשרות מתפריט ההחלקה בסרגל האפשרויות או בחלונית 'תו'.
type:formatting through the Character panel
כתב:עיצוב דרך החלונית 'תו'
The Character panel provides options for formatting characters.
החלונית 'תו' מציגה אפשרויות לעיצוב תווים.
In the Character panel, set the Leading value.
בחלונית 'תו', קבעו את ערך ריווח השורות.
(Mac OS) From the Input pop-up menu at the right side of the menu bar, choose Show Character Panel.
(Mac OS) מהתפריט הנפתח 'קלט' שבצדה הימני של שורת התפריט, בחרו 'הצג חלונית תו'.
Keys for the Character and Paragraph panels
מקשים לחלוניות 'תו' ו'פסקה'
Highlight the font name field in the Character panel
סימון שדה שם הגופן בחלונית 'תו'
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 6203. מדויק: 6203. זמן שחלף: 127 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo