הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "Digital" לעברית

דיגיטלי
דיגיטאלי
דיגיטלית הדיגיטלי דיגיטליות דיגיטליים הדיגיטליים הדיגיטליות
לדיגיטלי
דיגיטל
דיגיטלים
לדיגיטליים
דיגיטאליות
הדיגיטאליים
לדיגיטליות
דיגיטאליים

הצעות

Silverlight can play audio and video content protected by Digital Rights Management (DRM).
Silverlight יכול להפעיל תוכן וידאו ושמע המוגן באמצעות ניהול זכויות דיגיטלי (DRM).
Digital certificate for signing a Visual Basic for Applications project. Allows you to avoid unnecessary security warnings.
אישור דיגיטלי לחתימה על פרוייקט של Visual Basic for Applications. מאפשר לך להימנע מאזהרות אבטחה לא נחוצות.
Digital collaborative technology helps to expand students' horizons, while the Latitude commitment to support ensures that schools can buy with confidence.
טכנולוגיית שיתוף פעולה דיגיטלית עוזרת להרחיב את אופקי התלמידים, ואילו ההתחייבות של Latitude לתמיכה מבטיחה שבתי ספר יכולים לקנות בבטחה.
Digital television, just like watching it live.
טלוויזיה דיגיטלית, בדיוק כמו לצפות בו בשידור חי.
RBM Digital Security Bureau Data Site.
אר-בי-אם אבטחה דיגיטלית, במרכז המידע שלהם.
We're so pleased your circumstances changed, Chief Digital Officer.
אנחנו שמחים שהנסיבות שלך השתנו, מנהל דיגיטלי ראשי.
Digital MT: This is without a question the real thing.
מרקו דיגיטלי: זהו ללא ספק הדבר האמיתי.
Digital stamp from a local post office tracks to...
חותמת דיגיטלית מ סניף דואר מקומי עוקבת ל...
Digital microchip good for thousands of hours of recording.
מיקרו-שבב דיגיטלי, המסוגל להקליט במשך אלפי שעות.
Secure Digital memory card slot (one)
חריץ מאובטח לכרטיס זיכרון דיגיטלי (אחד)
Digital Content Creation, Video & Audio Editing
יצירת תוכן דיגיטלי, עריכת וידאו ושמע
Digital money makes it so that I can pay someone around the world in seconds.
כסף דיגיטלי מאפשר לי לשלם למישהו ברחבי העולם בתוך שניות.
Digital currency, did you see that?
מטבע דיגיטלי, ראית את זה?
The new evolution stems from two types of information: Digital and analog.
האבולוציה החדשה נובעת מידע:והיא נובעת משני סוגי ידע דיגיטלי ואנלוגי.
This site contains protected content. When playing protected content, Silverlight will automatically check for, download, and install Digital Rights Management components.
אתר זה מכיל תוכן מוגן. בעת הפעלת תוכן מוגן, Silverlight יבדוק באופן אוטומטי אם קיימים רכיבי ניהול זכויות דיגיטלי, יוריד ויתקין אותם.
USB Digital TV Tuner, TV Tuner with Remote
מקלט טלוויזיה דיגיטלי מסוג USB, מקלט טלוויזיה עם ניהול מרחוק
I followed up with Digital Forensics and got them to pull the raw data.
אני במעקב עם המעבדה לזיהוי פלילי דיגיטלי וקיבל מהם למשוך את הנתונים הגולמיים.
(Morales) Digital CCD, waterproofed, pinhole lens.
מצלמה דיגיטלית, חסינת מים, עדשת סיכה.
Digital is cleaner, but that's because it has to break it up and reassemble it.
דיגיטלי הוא נקי יותר, אבל זה בגלל שצריך לפרק את זה ולהרכיב מחדש.
Just because a few people are gaming the system doesn't mean Digital Corner's off the hook.
רק בגלל שכמה אנשים משחקים עם המערכת "לא אומר ש" פינה דיגיטלית משוחררים מהעניין.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2123. מדויק: 2123. זמן שחלף: 148 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo