הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "External" לעברית

הצעות

EntityInstance (External Item) with the given Identity is not found.
EntityInstance (פריט חיצוני) בעל הזהות הנתונה לא נמצא.
Transport Server External DNS Settings Not Supported
אין תמיכה בהגדרות DNS חיצוני של שרת תעבורה
External User Invitation Auto-Approval Workflow Template (V1.0.0.0)
תבנית של זרימת עבודה לאישור אוטומטי של הזמנות משתמשים חיצוניים (V1.0.0.0)
Given Actions containing ActionParameters which have IdentifierIndex property can only work with EntityInstances (External Items).
הפעולות הנתונות המכילות ActionParameters אשר כוללים את המאפיין IdentifierIndex יכולות לפעול רק עם EntityInstances (פריטים חיצוניים).
InfoPath cannot query because the External System Instance name is mismatched.
ל - InfoPath אין אפשרות ליצור שאילתה מאחר ששם מופע המערכת החיצוני אינו מתאים.
External Subscription Store schema does not match the required format.
סכימת מאגר המנויים החיצוני אינה תואמת לתבנית הנדרשת.
Meet with External Auditors to Get Perspectives on IFRS Best Practices
פגישה עם מבקרים חיצוניים לקבלת נקודות מבט על שיטות העבודה המומלצות של תקני הדיווח הפיננסי הבינלאומיים (IFRS)
Integrated Wired: Gigabit Ethernet network or External USB Modem (optional available in selected countries)
תקשורת קווית משולבת: רשת Ethernet ברוחב פס של 1 ג'יגה-סיביות או מודם USB חיצוני (אופציונלי - זמין במדינות נבחרות)
Number of Successful Token Requests for External Authentication.
המספר של בקשות אסימון לצורך אימות חיצוני שהתקבלו בהצלחה.
External: Optional 3.5-inch floppy disk drive
חיצוניים: כונן תקליטונים אופציונלי 35 אינץ'
External wide connection ports deliver up to 12.0 Gbps of bandwidth
יציאות לחיבור חיצוני רחב מספקות רוחב פס מרבי של 120 ג'יגה-סיביות בשנייה
The FindSpecific MethodInstance does not have a return Parameter that can be used to create an EntityInstance (External Instance).
ל - MethodInstance בשם FindSpecific אין פרמטר החזרה שניתן להשתמש בו כדי ליצור EntityInstance (מופע חיצוני).
Cannot find the EntityInstance (External Item) to Update. Verify ItemIDs or keys are properly set.
אין אפשרות לאתר את ה - EntityInstance (פריט חיצוני) שיש לעדכן. ודא ש - ItemIDs או מפתחות הוגדרו כהלכה.
Missing or invalid ItemId was provided - the target EntityInstance (External Item) cannot be identified.
סופק ItemId חסר או לא חוקי - אין אפשרות לזהות את ה - EntityInstance (פריט חיצוני) המהווה יעד.
External gills help it to breathe in water that is particularly low in oxygen.
זימים חיצוניים מאפשרים להם לנשום במים שהם דלים בחמצן במיוחד.
External actors can only present to you an opportunity.
שחקנים חיצוניים יכולים רק להגיש לך את ההזדמנות.
Allow Opening Of Non-PDF File Attachments With External Applications
התר פתיחת קבצים מצורפים שאינם קובצי PDF ביישומים חיצוניים
(External objects do not support the collection type property.)
(אובייקטים חיצוניים אינם תומכים במאפיין סוג האוסף)
External host name for your organization (example:):
שם מארח חיצוני עבור הארגון (לדוגמה:):
External DNS server failed to respond to a TCP connection
שרת DNS חיצוני לא הצליח להגיב לחיבור TCP
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1565. מדויק: 1565. זמן שחלף: 122 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo