הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "Mulitpurpose" לעברית

Stay well- stocked with the standard 250-sheet paper drawer and 50-sheet Mulitpurpose Feeder.
הישאר מצויד היטב הודות למגירת הנייר הסטנדרטית של 250 גיליונות ולמזין הרב-תכליתי של 50 גיליונות.

תוצאות נוספות

Multipurpose rooms can't pay rent.
חדרים רבים לא יכולים לשלם את שכר דירה.
What about your dream of having an in-loft multipurpose room?
מה לגבי החלום שלך בהקניית חדר רב תכליתי ב-בלופט?
More like a new product for multipurpose adhesion.
יותר כמו מוצר חדש להדבקה רב-שימושית.
Print Labels, Envelopes and Cards using standard 100 sheets Multipurpose Tray
הדפס תוויות, מעטפות וכרטיסים באמצעות מגש רב-תכליתי סטנדרטי של 100 גיליונות
We can rent out the multipurpose room after school to local clubs.
אנחנו יכולים להשכיר את החדר הרב תכליתי, אחרי הלימודים, למועדונים מקומיים.
Mr Zylinski told us he ordered you to restock the multipurpose wipes.
מר זיילינסקי אמרת לנו שהוזמנת לחדש את מלאי המגבונים.
I called our supplier, as we need the multipurpose wipes for housekeeping.
אני מתקשרת לספק, כאשר המגבונים דרושים לשירות חדרים.
The basketball court can be multipurpose, so we can work it out.
מגרש הכדורסל הוא רב תכליתי, אפשר להשתמש בו.
Take advantage of the 50-sheet multipurpose drawer to print on various paper sizes without changing drawers.
הפק את המיטב ממגירה רב-תכליתית של 50 גיליונות להדפסה על גודלי נייר שונים מבלי להחליף מגירות.
This is a Mark 153 shoulder-launch multipurpose assault weapon.
זה משגר כתף שמשמש למטרת תקיפה.
The page you are requesting cannot be served due to the Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) map policy that is configured on the Web server. The page you requested has a file name extension that is not recognised, and is therefore not allowed.
לא ניתן לא ניתן לספק שירות לדף שאתה מבקש עקב מפת מדיניות Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) המוגדרות בשרת האינטרנט. הדף שביקשת כולל סיומת שם קובץ שאינה מזוהה ולכן אינה מותרת.
Is a multipurpose tool, like the one the killer used.
ערכת ההישרדות לשרדן הדרוך כלי רב שימושי, כמו זה שהרוצח השתמש בו.
And we stood around a multipurpose room, talking about all the theoretical scientific inconsistencies of The Matrix.
ועמדנו בחדר ודיברנו על כל תיאוריות המדע הלא עקביות של המטריצה.
And then you could have that multipurpose room where you could shower and cook.
ואז אתה יכול להיות חדר רב תכליתי איפה אתה יכול להתקלח ולבשל.
PM to 10:00 PM, Norton Hall Multipurpose Room, mixer for grad students and faculty of the Science and Humanities departments.
7 עד 10 בערב, החדר",הרב-תכליתי באולם נורטון מסיבה לבוגרים וסגל ההוראה" של פקולטות המדע" והמדעים החופשיים.
Could it be a multipurpose tool, like this one?
זה אולי אולר, כמו זה?
They said that we can use the school's multipurpose room if we have to move the ceremony inside.
הם אמרו שנוכל להשתמש בחדר הרב-שימושי של בית הספר אם נאלץ לערוך את הטקס בפנים.
The basketball court can be multipurpose, so we can work it out.
501 Sheets (Optional 250-Sheet Drawer + 1-sheet multipurpose tray)
501 גיליונות (מגירה אופציונלית של 250 גיליונות + מגש רב-תכליתי של גיליון אחד)
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 40. מדויק: 1. זמן שחלף: 173 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo