הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "Payment is due" לעברית

חפש את Payment is due ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
Payment is due 30 days from invoice date. Please reference the invoice number on the payment remittance. Bank = Citibank, SWIFT = CITIZAJX, Account Number = 0201419034, Account Name = Microsoft Payments.
תשלום שוטף +30 מתאריך החשבונית. עיין במספר החשבונית בהעברה הבנקאית של התשלום. בנק = Citibank, SWIFT = CITIZAJX. מספר חשבון = 0201419034. שם חשבון = Microsoft Payments.
Payment is due within 30 days from invoice date. Please include the invoice number(s) on your payment remittance.
מועד פירעון התשלום הוא 30 יום ממועד החשבונית. כלול את מספרי החשבוניות בהעברת התשלום.
Our first payment is due in seven days.
התשלום הראשון שלנו מגיע עוד שבעה ימים.
Please update your Microsoft account with a valid payment option to avoid any service interruptions or to reactivate any suspended services. If payment is due for other Microsoft services purchased with the above PayPal Account, those services may also be affected.
נא עדכן את חשבון Microsoft שלך באפשרות תשלום חוקית כדי למנוע הפסקות בשירות או כדי להפעיל מחדש שירותים מושעים. אם חל מועד התשלום עבור שירותים אחרים של Microsoft שנרכשו באמצעות חשבון PayPal לעיל, ייתכן שגם שירותים אלה יושפעו.
To avoid an interruption of your services or to reactivate suspended service(s), please purchase a Microsoft prepaid card to load enough balance. If payment is due for other Microsoft services purchased with your Microsoft accounts, those services may also be affected.
כדי למנוע הפרעה לשירותים או להפעיל מחדש שירותים שהושעו, רכוש כרטיס משולם מראש של Microsoft כדי לטעון יתרה מספקת. אם הגיע מועד התשלום של שירותים אחרים של Microsoft שרכשת באמצעות חשבונות Microsoft שלך, ייתכן שגם שירותים אלה יושפעו.
Now the balloon payment is due, And no one is billing enough, and there isn't enough.
ועכשיו התשלום הסופי הגדול הגיע, ואף אחד לא מחייב מספיק ואין מספיק.
The final payment is due on delivery, in cash.
התשלום האחרון ישולם בהעברה במזומן.
The first payment is due tonight.
התשלום הראשון צריך להיות הלילה
Your payment is due right now.
עלייך להעביר את התשלום עכשיו.
The payment is due in October.
Payment is due on those options and accounting is breathing down my neck.
התשלום גדל בנסיבות אלה ומנהלי-החשבונות לא מניחים לי.
Now the balloon payment is due,
ועכשיו התשלום הסופי הגדול הגיע

תוצאות נוספות

Jackie, your payment is long past due, man.
ג'קי, התשלום שלך עבר את המועד מזמן, בן אדם.
Our payment is now officially past due.
התשלום שלנו הוא עכשיו רשמי בשל העבר.
If any payment due from Service Provider is late Dell may decline requests for service parts or inquiries for technical support until payment is made.
אם ספק השירות מתעכב בתשלום, Dell עשויה לדחות את הבקשות לחלקי שירות או לקבלת תמיכה טכנית עד לביצוע התשלום.
If any payment due from CASP is late (this includes hardware and software Sales) and not because it is disputed in good faith, Dell may refuse to ship parts or respond to technical and support inquiries until payment is made.
אם תשלום כלשהו שחייב ה - CASP מתעכב (כולל מכירות חומרה ותוכנה) ולא משום שהוגש עליו ערעור בכוונה טובה, Dell עשויה לסרב לשלוח חלקים או להגיב לבקשות תמיכה או סיוע טכני עד לביצוע התשלום.
Greece has a major payment due tomorrow.
אבל זה ייקח שבועות, יוון צריכה לפרוע תשלום גדול מחר, אנחנו צריכים משהו
My final payment was due today,
הייתי אמורה לשלם את התשלום האחרון היום.
The first payment due this Friday.
You got that balloon payment due on the first.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 620. מדויק: 12. זמן שחלף: 144 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo