הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "a" לעברית

חפש את a ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

+10k
+10k
+10k
+10k
a new +10k
a man +10k
+10k
+10k
a great +10k
a minute +10k
Cannot cause a WorkflowRuntime event to be raised while handling a WorkflowRuntimeEvent.
אין אפשרות לגרום להבלטה של אירוע WorkflowRuntime במהלך טיפול ב - WorkflowRuntimeEvent.
The DiscoveryClient received a multicast suppression message from a DiscoveryProxy.
ה - DiscoveryClient קיבל הודעה על העלמת שידור לקבוצה מ - DiscoveryProxy.
Determines whether a StatusStrip has a sizing grip.
קובע אם ל - StatusStrip יש ידית אחיזה לשינוי גודל.
You have submitted a form or followed a link to a page that requires a web server and the FrontPage Server Extensions to function properly.
שלחת טופס או הפעלת קישור אל דף המחייב פעולה תקינה של שרת אינטרנט ושל FrontPage Server Extensions.
You can use a ColdFusion component (CFC) as a source of dynamic content for your pages if the component contains a function defining a recordset.
ניתן להשתמש ברכיב ColdFusion (CFC) כמקור תוכן דינמי לעמודים אם הרכיב כולל פונקציה המגדירה ערכת רשומות.
Create a new project from a template or a SharePoint list.
צור פרוייקט חדש מתבנית או מרשימה של SharePoint.
Cannot add a nested relation or an element column to a table containing a SimpleContent column.
אין אפשרות להוסיף יחס מקונן או עמודת רכיבים לטבלה המכילה עמודת SimpleContent.
Cannot change Table property on a DefaultView or a DataView coming from a DataViewManager.
אין אפשרות לשנות מאפיין של טבלה ב - DefaultView או ב - DataView המגיעים מ - DataViewManager.
Create a list on a SharePoint site and a table in the current database that links to the newly created list.
צור רשימה באתר SharePoint וטבלה במסד הנתונים הנוכחי המכילה קישור לרשימה החדשה שנוצרה.
In a data map, maps a lookup attribute in a source file to Microsoft Dynamics CRM.
במפת נתונים, מיפוי תכונת בדיקת מידע בקובץ מקור ל - Microsoft Dynamics CRM.
You must not specify a deployment provider for a ClickOnce application that specifies a custom host.
אין לציין ספק פריסה עבור יישום ClickOnce המציין מארח מותאם אישית.
You cannot use a template file to create a database directly on a SharePoint site.
אין באפשרותך להשתמש בקובץ תבנית כדי ליצור מסד נתונים ישירות באתר SharePoint.
Shows you how the page appears on a handheld device, such as a mobile phone or a BlackBerry device.
מציג כיצד ייראה העמוד בהתקן כף-יד, כגון טלפון נייד או התקן BlackBerry.
Starting a second message loop on a single thread is not a valid Form.ShowDialog instead.
הפעלת לולאת הודעה שנייה בהליך משנה יחיד אינה פעולה חוקית. במקום זאת השתמש ב - Form.ShowDialog.
In a form on a search page, the sales associate enters a geographical area and a minimum income level, and then clicks the Submit button to send the two values to a server.
בעמוד החיפוש, נציג המכירות מזין אזור גיאוגרפי ורמת הכנסה מינימלית בטופס, ולאחר מכן לוחץ על הלחצן Submit לשליחת שני הערכים לשרת.
A site used for hosting PowerPoint broadcasts. Presenters can connect to this site and create a link for remote viewers to watch a slide show in a web browser.
אתר המשמש לאירוח שידורי PowerPoint. מציגים יכולים להתחבר לאתר זה וליצור קישור שבאמצעותו יוכלו צופים מרוחקים לצפות בהצגת שקופיות בדפדפן אינטרנט.
Create a button to run a macro or call a Visual Basic function
צור לחצן להפעלת מאקרו או קרא לפונקציית Visual Basic
To use a result tree fragment in a path expression, first convert it to a node-set using the msxsl:node-set() function.
כדי להשתמש בקטע עץ שמתקבל בביטוי נתיב, תחילה המר אותו לקבוצת צמתים באמצעות הפונקציה msxsl:node-set ().
SqlPipe does not support executing a command with a connection that is not a context connection.
SqlPipe אינו תומך בביצוע פקודה עם חיבור שאינו חיבור הקשר.
You have specified a value for a DisplayStringKey or ObjectId which is not customizable. Please import a valid Translations File.
ציינת ערך עבור DisplayStringKey או ObjectId שאינו ניתן להתאמה אישית. נא יבא קובץ תרגומים חוקי.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2506485. מדויק: 2506485. זמן שחלף: 2117 ms.

a new +10k
a man +10k
a great +10k
a minute +10k

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo