הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "a bacteria" לעברית

חפש את a bacteria ב: מילים נרדפות
חיידק
בקטריה
חיידקים
And once inside a host, they release a bacteria which glows.
וברגע בתוך שורה, הם לשחרר חיידק אשר זוהר.
Ulcers are caused by H. Pylori, a bacteria.
אולוקוס נגרם ע"י ה פילורי, חיידק.
And in fact, the smallest unit of matter that can evolve independently is, in fact, a single cell - a bacteria.
ולמעשה, כמות החומר הקטנה ביותר היכולה להתפתח עצמאית הינה, בעצם, תא יחיד - בקטריה.
It's mobile, like a bacteria.
זה נייד, כמו בקטריה
There's a bacteria in your system, and it was most likely administered orally.
יש חיידקים במערכת שלך, וזה היה סביר ביותר אוראלי.
No, Henry says it's a bacteria.
לא, הנרי אמר שזה חיידקים
I ran some blood tests and found a bacteria I've never seen before.
הרצתי כמה בדיקות דם וגיליתי חיידק שעוד לא ראיתי קודם לכן.
But it could be tularemia, which is a bacteria you can get from digging in dirt.
אבל זה יכול להיות טולרמיה, שזה חיידק שאפשר להידבק בו מחפירה בעפר.
It's something that looks and acts like a bacteria but isn't one.
זה משהו שנראה ומתנהג כמו חיידק, אבל הוא לא.
How about the fact that when this guy was working for Reiden, somehow Leo Butler created a bacteria that caused those wolves
מה עם העובדה, שכשהוא עבד בריידן ליאו באטלר הצליח ליצור חיידק, שגרם לזאבים לתקוף כלא?
We know it behaves like a bacteria.
אנחנו יודעים שזה מתנהג כמו חיידקים
It's a bacteria that gets in...
זו בקטריה שנכנסת...
This is... this is not a bacteria.
זה לא חיידקים.
A virus, a bacteria.
ווירוס, חיידק.
MRSA's a bacteria that often infects hospital patients.
מ ר ס ה היא בקטריה שלעתים קרובות משפיעה על מטופלים בביה"ח.
Organic farmers like my husband Raoul spray an insecticide called B.T., which is based on a bacteria.
חקלאים אורגנים כמו בעלי ראול מרססים קוטל חרקים שנקרא בי.טי, ומבוסס על בקטריה.
Well, bixton's scientists found a bacteria that eats the cellulose, theh clostridium dermacellum. Se.
המדענים של "בקסטון" גילו חיידק שאוכל את הצלולוזה, וכך הוא מתעכל.
The only reasonable explanation is a germ, a bacteria or a virus, that has a mind-altering effect.
קוראים לזה גיחוך מאחורי האמונה עוד סיבה אפשרית שזה חיידק, חיידקים או וירוס
Leo Butler, a blackmailing embezzler, invents a bacteria that accidentally creates prisoner eating wolves.
ליאו באטלר, מועל וסחטן כספים ממציא חיידק שיוצר במקרה זאבים טורפי אסירים?
So you can take a bacteria that really doesn't make these things at all, and if you could clamp these on it really well you have it taken off the street.
אז אתם יכולים לקחת בקטריה שלא באמת מיצרת את הדברים האלו, ואם הייתם יכולים להצמיד אותם אליה הייתם מורידים אותה מהכביש.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 41. מדויק: 41. זמן שחלף: 82 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo