הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "a beacon" לעברית

ראה גם: a beacon of hope
חפש את a beacon ב: מילים נרדפות
משואה
מגדלור
מקור השראה
למקור השראה
אות

הצעות

We picked up a beacon, same as you.
אספנו את משואה, בדיוק כמו שאתה.
It may be possible to construct a beacon by connecting these components to the shuttle's deflector.
אולי יהיה אפשרי לבנות משואה באמצעות חיבור הרכיבים האלה לדפלקטור המעבורת.
It is already a beacon drawing your enemies to you.
זה כבר מגדלור ציור אויביך לך.
My frontal lobe is acting as a beacon.
אז האונה הקדמית שלי עובדת כמו מגדלור.
Today, it has a staff of nearly 300 and is a beacon of health and hope.
היום, יש שם קרוב ל -300 חברי צוות והיא מקור השראה לבריאות ותקווה.
Liv knows Marie Wallace is a beacon.
ליב יודע מארי וואלאס הוא מגדלור.
And this man is a beacon of truth.
והאיש הזה הוא מגדלור של אמת.
It will draw them here, like a beacon.
הוא ימשוך אותם הנה כמו מגדלור.
[Door opens] It wasn't a beacon.
[דלת נפתחה] זה לא היה מגדלור.
It's a beacon for supernatural creatures.
זה מגדלור עבור יצורים על טבעיים.
It is a beacon for all the world to envy.
זה הוא מגדלור לכל העולם לקנאה.
Literally summon it, like targeting a beacon.
ממש, לזמן אותו, כמו לכוון משואה.
S.H.I.E.L.D. claims to be a beacon for humanity.
שילד טוענים שהם משואה עבור האנושות.
But I will build a beacon on the hill.
אבל אדאג שתיבנה משואה על הגבעה.
And I can light up the Nutmeg like a beacon.
ואני יכול להאיר את "אגוז המוסקט" כמו משואה
London, like New York, is a beacon of freedom and a target for terrorists.
לונדון, כמו ניו יורק, הוא מגדלור של חירות ויעד למחבלים.
I took the breach personally, so I back-hacked by planting a beacon on the invader.
לקחתי את הקרע אישית, אז הגב-פרצתי על-ידי שתילת משואה על הפולש.
Without a beacon, there's no way to stop these monsters
שום דבר שאנחנו יכולים לעשות בקשר לזה בלי משואה, אין דרך לעצור את המפלצות האלה
What if it's, like, a beacon?
מה אם זה, כמו, מגדלור?
I will use unaffected components to construct a beacon.
אשתמש ברכיבים שלא הושפעו לבניית משואה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 187. מדויק: 187. זמן שחלף: 142 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo