הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "a cardiac arrest" לעברית

חפש את a cardiac arrest ב: מילים נרדפות
דום לב
התקף לב
לדום לב
מדום לב
We give you a cardiac arrest so the bomb deactivates.
אנחנו נותנים לך דום לב כל כך ההפצצה מנטרלת.
He just came out and said my husband had a cardiac arrest and was dead.
הוא פשוט יצא ואמר שלבעלי היה דום לב והוא מת.
Those injuries aren't the result of a cardiac arrest.
הפגיעות האלה הן לא תוצאה של התקף לב.
Doctor, there's a cardiac arrest in the ICU.
דוקטור, יש התקף לב בטיפול נמרץ.
She's the daughter of a cardiac arrest I brought in last night.
היא בת של דום לב, שהבאתי אתמול בלילה
Patient had a cardiac arrest, and his lungs and liver failed before we even started the chemo.
למטופל היה דום לב והריאות והכבד שלו קרסו לפני שאפילו התחלנו בכימותרפיה.
It triggered a cardiac arrest, put Jane into a coma.
זה מופעל דום לב, לשים ג'יין בתרדמת.
Get the crash cart, he's having a cardiac arrest!
תביאי את עגלת ההחייאה, יש לו דום לב!
She's the daughter of a cardiac arrest I brought in last night. I told her we'd give her a ride back.
היא בת של דום לב שהבאתי אתמול בלילה אמרתי לה שניתן לה טרמפ למיזרי.
I only ask because I heard you administering CPR to someone named Philip, who apparently had a cardiac arrest before the phone went dead, and then you didn't answer for the rest of the day.
אני רק שואל כי שמעתי אותך החייאה מטפלת מישהו בשם פיליפ, שכנראה היה דום לב לפני הטלפון נדם, ואז לא ענית למשך שארית היום.
He's having a cardiac arrest.
יש לו דום לב
'She suffered a cardiac arrest.
היה לה דום לב.
I think I'm about to have a cardiac arrest.
אני חושב שיש לי התקף לב
Just a cardiac arrest.
רק דום לב.
Why is everything a cardiac arrest?
למה הכול דום לב -
I'm this close to a cardiac arrest.
אני על סף התקף לב.
My mother almost had a cardiac arrest.
לאימא שלי כמעט היה התקף לב ההורים שלי.
It seems uncommon for someone so young to suffer a cardiac arrest.
נראה חריג שאדם צעיר כל-כך ילקה בדום לב.
A device which creates a cardiac arrest for broadband circuitry.
מתקן שיוצר כעין דום-לב בכל מערכת של מעגלים חשמליים.
With so much in his system, he had a cardiac arrest.
עם כל כך הרבה בגוף, הוא חטף דום לב תסלח לי?.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 39. מדויק: 39. זמן שחלף: 66 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo