הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "a change" לעברית

חפש את a change ב: הטיות מילים נרדפות

הצעות

162
98
The Microsoft Exchange administrator has made a change that requires you quit and restart Outlook.
המנהל של Microsoft Exchange ביצע שינוי המחייב סגירה והפעלה מחדש של Outlook.
Outlook detected a change notification for your apps and will attempt to update them.
Outlook זיהה הודעת שינוי עבור היישומים שלך וינסה לעדכן אותם.
My Account Team said they made a change to our Premier site.
צוות 'החשבון שלי' ציין שהוא ביצע שינוי באתר Premier שלנו.
Event raised when a change occurs in the BindingSource's list.
אירוע שיופעל כאשר מתרחש שינוי ברשימה של BindingSource.
SkyDrive Pro has detected a change in your system settings. You may need to restart to see the change reflected.
SkyDrive Pro זיהה שינוי בהגדרות המערכת. ייתכן שיהיה עליך לבצע הפעלה מחדש כדי שהשינוי יבוא לידי ביטוי.
For example, suppose you are working in a primary HTML file and switch to a JavaScript file to make a change.
לדוגמה, נניח שקובץ העבודה הראשי שלך הוא קובץ HTML וכעת ברצונך לעבור ולבצע שינוי בקובץ JavaScript.
Once you make a change to a type layer that requires it to be rasterized, however, Photoshop converts the vector-based type outlines to pixels.
עם זאת, לאחר ביצוע שינוי בשכבת כתב הדורש להוסיף לה רסטר, Photoshop ממירה את קווי המתאר של הכתב הווקטורי לפיקסלים.
I think I see a change.
אתה יודע, אני חושבת שאני רואה שינוי.
Just a change in temperature and pressure.
הוא הסביר לי מה זה רעם, רק שינוי של לחץ וטמפרטורה.
Time to control their actions for a change.
הגיע הזמן לשלוט על הפעולות שלהם, לשם שינוי.
That and a change, Davis.
זה שינוי, דיוויס מה הקטע שלך?
You can try not paying for a change
אתה יכול לנסות לא לשלם, לשם שינוי.
He wants to make a change.
זה לא יעזור, הוא רוצה לחולל שינוי.
Let's bring in some real architects for a change.
בואו ונביא כמה אדריכלים אמיתיים לשם שינוי.
Calculate the project schedule after you make a change.
חשב את לוח הזמנים של הפרוייקט לאחר עריכת שינוי.
This is perhaps a first element of a change.
זהו אולי הגורם הראשון של שינוי.
Use Find buttons or select a change.
השתמש בלחצני חפש או בחר שינוי.
An object within a change description must contain one and only one property to modify.
על אובייקט בתוך תיאור שינוי להכיל מאפיין אחד בלבד לשינוי.
Allow workflow participants to request a change before completing the task
אפשר למשתתפים בזרימת העבודה לבקש שינוי לפני השלמת המשימה
Due to a change in the package configuration introduced after SharePoint 2016 RTM the March Public update is a mandatory requirement in order to install subsequent SharePoint Updates.
עקב שינוי בתצורת החבילה שנוסף אחרי SharePoint 2016 RTM העדכון הציבורי למרץ הוא דרישה הכרחית להתקנת עדכונים עוקבים של SharePoint.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2402. מדויק: 2402. זמן שחלף: 827 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo