הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "a concept" לעברית

חפש את a concept ב: מילים נרדפות
מושג
תפיסה
רעיון
קונספט
עיקרון
במושג
כקונספט
מרעיון
תפיסת-חיים
כרעיון
It is a concept we are beginning to learn at some great costs.
זהו מושג אנו מתחילים ללמוד בכמה עלות גדולה.
That may be a concept you don't understand.
זה כנראה מושג שאתה לא מבין.
Since when did the Daleks have a concept of blasphemy?
ממתי לדאלקים יש תפיסה של חילול הקודש?
It's not that hard a concept to follow.
זה לא כל כך קשה תפיסה לעקוב.
Democracy is a concept best learned by experience.
דמוקרטיה היא מושג שכדאי ללמוד תוך חוויה.
Not you a concept how much it is significant him.
אין לך מושג עד כמה זה משמעותי לו.
The extinction of all reality is a concept no resignation can encompass.
ההכחדה של כל המציאות הוא מושג לא התפטרות יכולה להקיף.
Debt's a concept you don't even understand!
חוב זה מושג שאתה לא יכול אפילו להבין.
Then Carly explained a concept called restitution.
ואז קרלי הסביר מושג שנקרא השבת.
You know we're not just a concept, right?
אתה יודע שאנחנו לא רק מושג, נכון?
We need to find the emergence of a concept that's never said.
עלינו למצוא את הופעתו של מושג שמעולם לא נאמר.
How can a human being come from a concept?
איך בן אדם יכול להיות צאצא של תפיסה?
And so this slide here illustrates a concept known as stellar parallax.
שקופית זו מתארת תפיסה הידועה בתור היסט כוכבי.
Does it surprise you to know that Daleks have a concept of beauty?
מפתיע אותך לדעתך שלדאלקים יש תפיסה שונה לגבי יופי?
We need our strength, a concept you know nothing about.
מושג שאתה לא יודע עליו דבר.
This is a concept which is key to everything we'll talk about today.
זהו מושג שהוא מפתח לכל דבר שאנו נדבר על היום.
Happy is a concept I try not to buy into.
שמחה הוא מושג שאני מנסה לא להיכנס אליו.
Coincidence is a concept I have a great deal of difficulty with.
צירוף מקרים הוא מושג שיש לי הרבה קושי עם זה.
To borrow a concept from my country's CIA, it helps you to soften up your audience.
אם לשאול מושג מהסי-איי-איי של ארצי, המצגת עוזרת לרכך את הקהל.
So as part of that, they were coming to us with a concept that was about anatomical commonality.
וכחלק מכך, הם הגיעו אלינו עם תפיסה שעסקה באחידות אנטומית.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 212. מדויק: 212. זמן שחלף: 115 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo