הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "a console" לעברית

חפש את a console ב: מילים נרדפות
מסוף
קונסולת
קונסולה
לוח בקרה
Build a console executable (default)
בנה קובץ הפעלה של מסוף (ברירת מחדל)
Create a console application (default).
צור יישום מסוף (ברירת מחדל).
There's probably a console inside there linked to the plane's avionics.
יש כנראה קונסולת בפנים מקושרים האוויוניקה של המטוס.
There's probably a console inside there
יש כנראה קונסולת בפנים
You must be an administrator on the computer that is accessing the console session. You cannot access a console session from a computer running Microsoft Windows XP Home edition.
עליך להיות מוגדר כמנהל במחשב הניגש להפעלת המסוף. אין באפשרותך לגשת להפעלת מסוף ממחשב שבו פועל Microsoft Windows XP Home Edition.
Cannot read keys when either application does not have a console or when console input has been redirected from a file. Try Console.Read.
אין אפשרות לקרוא מקשים כאשר אין ליישום מסוף או כאשר בוצעה הפניה מחדש של קלט מסוף מקובץ. נסה להשתמש ב - Console.Read.
Means there's got to be a console around here somewhere.
זה אומר שחייב להיות מסוף איפה שהוא פה.
There must be a console somewhere that will let us access a log of recent activity.
חייב להיות מסוף היכן שהוא שיאפשר לנו להשיג רישומי פעילויות אחרונות.
Indicates whether a CGI application runs in its own console. If the value is set to true, each CGI application creates a new console when started. A value of false indicates that CGI applications should run without a console.
ציון אם יישום CGI פועל במסוף משלו. אם הערך אינו מוגדר כ - true, כל יישום CGI יוצר מסוף חדש כאשר הוא מופעל. ערך false מציין כי יישומי CGI צריכים לפעול ללא מסוף.
The X server (your graphical interface) cannot be started. It is likely that it is not set up correctly. You will need to log in on a console and rerun the X configuration application, then restart GDM.
אני לא מצליח להעלות את שרת ה X (הממשק הגרפי שלך). כנראה שהוא פשוט אינו מוגדר נכון. תצטרך להתחבר דרך מסוף ולהריץ את תוכנת ההגדרות של X. אז הפעל מחדש את GDM.
There is a place that stores information unintentionally on a console.
יש מקום שמאחסן מידע שלא במתכוון על קונסולה.
When he tried to escape, I saw him access a console.
כשניסיתי להימלט ראיתי אותו לגשת קונסולה.
By someone working a joystick, sitting at a console underneath a Mountain in Colorado.
ידי מישהו עובד ג'ויסטיק, יושב בקונסולה מתחת הר בקולורדו.
The encryption key is in a console in this room
מפתח הפיצוח נמצא בשידה בחדר הזה.
Someone just activated a console In one of the access corridors.
מישהו הפעיל לוח בקרה באחד ממסדרונות הגישה.
Using a console without a proper shell.
להשתמש בלוח הבקרה ללא מעטפת חיצונית סבירה.
For some reason, he's sharing a console with Homer Simpson.
מסיבה לא ידועה, הוא נמצא באותו חדר עם הומר סימפסון.
Look, point me to a console, so I can override the clamps.
תראה, הנקודה לי קונסולה, אז אני יכול לעקוף את המלחציים.
It's a console, ensign.
זה לוח בקרה, סגן משנה.
You're plugged into a console that's supplying 100 percent oxygen.
אתה מחובר לעמדת הפעלה שמספקת מאה אחוז חמצן.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 35. מדויק: 35. זמן שחלף: 130 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo