הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "a duty" לעברית

חפש את a duty ב: מילים נרדפות
חובה
מחויבות
מעמסה
חובת
We have a duty that goes beyond our ideological differences.
יש לנו חובה העולה על ההבדלים האידיאולוגיים בינינו.
We have a duty to remember these things.
יש לנו חובה לזכור את הדברים האלה.
No, you had a duty to say something.
לא, היה לך חובה לומר משהו.
I have a duty to secure these hard drives instead of destroying them.
יש לי חובה להבטיח כוננים קשיחים אלה במקום להרוס אותם.
Jack, we have a duty here.
ג"ק, יש לנו חובה פה.
Charity - to some a duty, to others a joy.
הצדקה: חובה לאנשים מסוימים שימחה לאחרים.
Because I've got a duty of care.
מפני שיש לי חובה לדאוג לך.
We have a duty to our country.
בירקהוף, יש לנו חובה למדינה שלנו.
But Jihad is a duty, a holy war.
אבל הג'יהאד הוא חובה, מלחמת קודש.
You have a duty to be here on time.
יש לך חובה להגיע לכאן בזמן.
Helping me is a duty, as his girl.
עוזר לי היא חובה, כמו הילדה שלו.
Don't we all have a duty to grasp what life offers?
אין לנו כל חובה לתפוס הצעות מה חיים?
If we work for s.H.I.E.L.D., We have a duty to carry out our responsibilities.
אם עובד למגן, יש לנו חובה לבצע האחריות שלנו.
She has a duty not only to France, but to Scotland.
יש לה חובה לא רק לצרפת, אבל לסקוטלנד.
I have a duty to follow that case wherever it goes.
יש לי חובה לעקוב מקרה כי בכל מקום שהוא הולך.
I never made that log entry, but it leaves you with a duty to perform.
אני אף פעם לא עשיתי את זה רשום ביומן, אבל זה משאיר אותך עם חובה לבצע.
To rescue these women, children, these families in despair, was a duty I could not forego
הצלת הנשים, הילדים והמשפחות האומללות הללו הייתה חובה שלא יכולתי להתעלם ממנה.
We have a duty to make sure the organism does not leave the mountain.
יש לנו חובה לוודא שהאורגניזם לא יעזוב את ההר.
I got a duty, you know, to my kinfolk.
יש לי חובה, אתה יודע, למשפחה שלי.
Every member of our community has a duty to ensure the future of the human race.
לכל חבר בקהילה שלנו יש חובה להבטיח את עתיד הגזע האנושי.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 293. מדויק: 293. זמן שחלף: 133 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo