הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "a family member" לעברית

חפש את a family member ב: מילים נרדפות
בן משפחה
קרוב משפחה
קרובת משפחה
חבר משפחה
שבן משפחה
מישהו מהמשפחה
לבן משפחה

הצעות

Have you ever been harmed by a family member?
האם אי פעם נפגעת על-ידי בן משפחה?
Your first call to us was intercepted by a family member.
השיחה הראשונה שלך אלינו יורט ידי בן משפחה.
Are you a family member of the deceased?
אתה קרוב משפחה של מישהו מההרוגים?
Can we call anyone for you, a family member?
נוכל להתקשר למישהו בשבילך, קרוב משפחה?
She lives with a family member who owns their house, so it's not like packing up an apartment in the middle of the night and finding them some cheap place to live in Palmdale.
היא גרה עם קרובת משפחה שהיא בעלת הבית, אז זה לא שהם יכולים לארוז את החפצים שלהם באמצע הלילה כדי שנעביר אותם לגור באיזו דירה זולה בפאלמדייל.
I heard we had a family member here?
שמעתי היה לנו בן משפחה כאן?
Earn a double bonus for reporting a family member.
תרוויחו בונוס כפול על הלשנה על בן משפחה.
Have you ever deceived a family member?
האם אי פעם שולל בן משפחה?
You sound like a family member who googled "electrocution"
אתה נשמע כמו בן משפחה מי בגוגל "התחשמלות"
She's visiting a family member, Alexander Kirk.
יצאה לבקר בן משפחה, אלכסנדר קירק.
He always takes a family member as...
הוא תמיד לוקח בן משפחה כ...
You have a family member with dementia?
יש לכם בן משפחה הסובל משיטיון?
Maybe even a family member who begrudges you.
אולי אפילו בן משפחה שנוטר לך טינה.
Interview a family member, a friend or even a stranger.
ראיינו בן משפחה, חבר או אפילו זר.
Something like a family member's health or the end of war or famine.
כמו בריאותו של בן משפחה סוף למלחמה או לרעב.
It's a bowl, not a family member.
זאת קערה, לא בן משפחה.
He wasn't technically a family member, but losing him is very... difficult.
הוא לא היה בן משפחה טכנית, אבל לאבד אותו מאוד...
Alex, you can't operate on a family member.
אלכס, אסור לנתח בן משפחה.
He's like a family member, you know?
הוא כמו בן משפחה, אתה יודעת.
Friend or a family member we can call?
חבר או בן משפחה שאפשר להרים לו טלפון?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 241. מדויק: 241. זמן שחלף: 108 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo