הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "a glimmer" לעברית

חפש את a glimmer ב: מילים נרדפות
ניצוץ
שביב
נצנוץ
הבהוב
But now I can maybe see a glimmer of one.
אבל עכשיו אני יכול אולי לראות ניצוץ של אחד.
I think there's a glimmer of life in you yet.
אני חושבת שעדיין יש ניצוץ חיים בך.
There's a glimmer of hope for you after all.
למרות הכל, יש שביב של תקווה עבורך
However, there is a glimmer of hope.
עם זאת, יש שביב של תקווה.
But despite the bad news, there was a glimmer of hope.
אבל למרות החדשות הרעות, היה נצנוץ של תקווה.
What I see is only a glimmer of what may come to pass.
מה שאני רואה הינו רק נצנוץ של מה שעתיד להתרחש.
The only thing that gives you a glimmer of joy on this planet is recycling soda cans.
הדבר היחיד שנותן לך ניצוץ של שמחה על הפלנטה הזו הוא מיחזור פחיות סודה.
Why do they give you a glimmer of hope in the midst of rejection?
למה הן נותנות לך שביב של תקווה, תוך כדי דחייה?
What have I been hanging onto, a glimmer of hope?
במה אני נאחז, ניצוץ של תקווה?
Despite all your faults, and there were many, you had at least a glimmer of potential.
למרות כל המגרעות שלך, והיו הרבה כאלו היה לך לפחות שביב של פוטנציאל.
Expresses very little of what he's feeling, and I think it's fun for the audience to watch to see if there's a glimmer of something that pops through.
מביע מעט מאוד על מה שהוא מרגיש, ואני חושב שזה כיף לקהל לצפות כדי לראות אם יש ניצוץ של משהו שצץ דרך.
You know, listening to you guys, I've got a glimmer of hope.
אתם יודעים, כשאני מקשיב לכם זה נותן לי שביב תקווה.
But for a glimmer of what? Affairs are an act of betrayal, and they are also an expression of longing and loss.
אבל בעבור נצנוץ של מה רומנים הם מעשי בגידה, והם גם ביטוי לכמיהה ולאובדן.
As China's economy continues to grow, its re-engagement with the ancient ideal of harmony with nature provides a glimmer of hope for the future of wild China.
בזמן שכלכלתה של סין ממשיכה לגדול, חיבורה המחודש עם השאיפה העתיקה להרמוניה עם הטבע מספק ניצוץ של תקווה לעתידה של סין הפראית.
But I see a glimmer of hope.
אבל אני רואה שביב תקווה
That he had a glimmer in his eyes?
שיש לו ניצוץ בעיניו?
But there was a glimmer of hope.
אבל היה ניצוץ של תקווה
But there's a glimmer of hope.
אבל יש שביב של תקווה.
A glimmer of understanding.
ניצוץ של הבנה זה כל כך...
I took this little car from the zelazney building. Objects from the other universe like this Emit a glimmer,
וולטר לקחתי את המכונית הקטנה"מבניין "זלאזני עצמים כאלה מהיקום, האחר פולטים נצנוץ
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 63. מדויק: 63. זמן שחלף: 70 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo