הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "a judgment" לעברית

ראה גם: a judgment call
חפש את a judgment ב: מילים נרדפות
פסק דין
ביקורת
פסיקה
שופטת
שפיטה

הצעות

72
They say the Devil's influence is spreading, and so must be a judgment on this city.
הם אומרים שהשטן השפעה מתפשטת, וכך צריך להיות פסק דין בעיר הזאת.
My Lord, a judgment of this kind is unprecedented for a nobleman.
אדוני, פסק דין מסוג זה הוא חסר תקדים לאציל.
Well, I'm sorry, but it's exactly a judgment on me.
אני מצטער, אבל זו כן ביקורת עליי.
Tess, it's not a judgment, it's the truth.
טס, זו לא ביקורת זו פשוט האמת.
If you implement something like that, I can get us a judgment in our favor.
אם תעשו משהו דומה, אוכל להשיג לנו פסיקה לטובתנו.
A judgment comes down that quickly, it means the hospital's negligent.
פסיקה כל כך מהירה זה אומר שבית החולים התרשל.
We can't base a judgment on that, right?
איננו יכולים לבסס פסק דין על כך, נכון?
They've got a judgment against you, a lien to garnish your wages on a monthly basis.
יש להם פסק דין נגדך, שעבוד לקישוט שכר שלך על בסיס חודשי.
What will giving a judgment of $10 million accomplish?
מה יושג ממתן פסק דין של 10 מיליון דולר?
Well, this thing goes to trial and there's a judgment against us, we could owe millions or we could settle this for much less.
ובכן, הדבר הזה הולך למשפט ויש פסק דין נגדנו, אנחנו יכולים חייבים את מיליון או שאנחנו יכולים ליישב את זה בהרבה פחות.
That's not a judgment.
זו לא ביקורת.
That's not a judgment, that's just a fact.
זו לא ביקורת זו עובדה.
David, don't you go pass a judgment on him.
דיוויד, אל תעביר עליו ביקורת
He hand down a judgment?
הוא נתן פסק דין?
It cannot survive a judgment.
הוא לא ישרוד פסיקה
This is not a judgment.
זאת לא ביקורת.
Is award beth keller a judgment so high That beutel feels it has no other choice.
זה להעניק לבת' קלר פסק דין ברמה כל כך גבוהה עד שביוטל ירגישו שהם חייבים לעשות זאת.
But you've already formed a judgment about it.
אבל אתה כבר נוצר שופט אותה.
I like to get all the facts before I make a judgment.
אני רוצה לקבל את כל העובדות לפני שאני מבצע שיפוט.
Giving her this case is a judgment on my ability.
נתינת התיק מראה ביקורת על היכולת שלי
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 96. מדויק: 96. זמן שחלף: 152 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo