הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "a new" לעברית

הצעות

1083
532
307
Click Next to continue creating a new PerformancePoint Service Application.
לחץ על 'הבא' כדי להמשיך ביצירת יישום שירות חדש של PerformancePoint.
Create a new Access client/server application.
צור יישום שרת/לקוח חדש של Access.
Opens a new Internet Explorer window that does not share credentials with existing windows.
פתיחת חלון חדש של Internet Explorer שאינו משתף אישורים עם חלונות קיימים.
Create a new project from a template or a SharePoint list.
צור פרוייקט חדש מתבנית או מרשימה של SharePoint.
Occurs after a new DataRow has been instantiated.
מתרחש לאחר שנוצרו מופעים עבור DataRow חדש.
Office 2003 must be installed to create a new data source connection.
יש להתקין את Office 2003 כדי ליצור חיבור מקור נתונים חדש.
To use multiple tables in your analysis, a new PivotTable needs to be created using the Data Model.
כדי להשתמש בטבלאות מרובות בניתוח, יש ליצור PivotTable חדש באמצעות מודל הנתונים.
Migrate some or all parts of a database to a new or existing SharePoint site.
העבר את כל חלקיו של מסד נתונים או חלק מהם לאתר SharePoint חדש או קיים.
To add a new mobile device, synchronize the device with Microsoft Exchange and it will appear in the list below.
כדי להוסיף מכשיר נייד חדש, סנכרן את המכשיר עם Microsoft Exchange והוא יופיע ברשימה להלן.
InfoPath cannot open a new form.Ensure the form is installed correctly and try again.
ל - InfoPath אין אפשרות לפתוח טופס חדש.ודא שהטופס מותקן כראוי ונסה שוב.
The IssuanceTokenProvider has started a new security negotiation.
IssuanceTokenProvider הפעיל משא ומתן חדש של אבטחה.
Create a new site or workspace under this SharePoint site.
צור אתר חדש או סביבת עבודה חדשה תחת אתר SharePoint זה.
You have a previous version of the Microsoft Exchange Messaging Service. Create a new profile.
יש לך גירסה קודמת של שירות העברת ההודעות של Microsoft Exchange. צור פרופיל חדש.
Browse SharePoint for a new Link to insert.
חפש ב - SharePoint קישור חדש להוספה.
Create a new connection between the source and target Web Parts.
צור חיבור חדש בין Web Parts המשמשים כמקור וכיעד.
Create a new Site Collection with Project Web App to organize and manage projects in your organization.
צור אוסף אתרים חדש עם Project Web App כדי לארגן ולנהל פרוייקטים בארגון שלך.
When you click Save, saves a new style sheet with the rules you selected and attaches it to the current document.
כשלוחצים על הלחצן Save, שומר גיליון סגנונות חדש עם הכללים שנבחרו ומקשר אותו למסמך הנוכחי.
Use this page to create a new Active Directory account for a user.
השתמש בדף זה כדי ליצור חשבון Active Directory חדש עבור משתמש.
Try a new search using your contact's full name or Skype Name.
נסה חיפוש חדש באמצעות השם המלא של איש הקשר או שם Skype שלך.
You can create new Illustrator documents from a new document profile or from a template.
ניתן ליצור מסמכי Illustrator חדשים מפרופיל מסמך חדש או מתבנית.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 28004. מדויק: 28004. זמן שחלף: 800 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo