הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "a page" לעברית

חפש את a page ב: הטיות מילים נרדפות
לעמוד
לדף
עמוד דף בעמוד העמוד
עמודים
הדף
בדף
מתמחה

הצעות

Dreamweaver automatically updates these text boxes with the image's original dimensions when you insert an image in a page.
עם הוספת תמונה לעמוד, Dreamweaver מעדכן באופן אוטומטי תיבות טקסט אלה למידות המקוריות של התמונה.
When you add a new repeating region to a page, Dreamweaver detects if there is already a repeating regions group immediately before it.
כשאתה מוסיף אזור חוזר חדש לעמוד, Dreamweaver מזהה אם קיימת קבוצת אזורים חוזרים מיד לפניו.
Link to a page where you can erase all crawled content.
קישור לדף שבו באפשרותך למחוק את כל התוכן שנסרק.
Open a page that contains dynamic data in Design view.
פתח עמוד שכולל נתונים דינמיים בתצוגת Design.
If Acrobat tags a page element incorrectly, you can change the tag type for the highlighted region.
אם Acrobat מתייגת רכיב עמוד באופן שגוי, ניתן לשנות את סוג התג של האזור המסומן.
To copy a page, Ctrl-drag the page thumbnail to a second location.
להעתקת עמוד, הקישו Ctrl וגררו את תמונת העמוד הממוזערת למיקום נוסף.
Indicates the default shadow type for a page.
מציין את סוג הצל המוגדר כברירת מחדל עבור עמוד.
Create a page based on a Dreamweaver sample file
יצירת עמוד המבוסס על קובץ דוגמה של Dreamweaver
If you print a page with an EPS file to a non-PostScript printer, only this screen-resolution preview will be printed.
בשעת הדפסת עמוד עם קובץ EPS במדפסת שאינה מדפסת PostScript, רק התצוגה המקדימה על המסך תודפס.
When you add a page element, such as a graphic, to an object library, InDesign preserves all attributes that were imported or applied.
בשעת הוספת רכיב עמוד, כגון גרפיקה, לספריית אובייקטים, InDesign שומר על כל התכונות שיובאו או הופעלו.
You can add dynamic content to a page by selecting a content source in the Bindings panel.
ניתן להוסיף תוכן דינמי לעמוד באמצעות בחירת מקור תוכן בחלונית Bindings.
Impor&t | Import from the SharePoint development site and create a page or list definition
&יבא | יבא מאתר הפיתוח SharePoint וצור הגדרת עמוד או הגדרת רשימה
Shows where a page break should be inserted
הצגת המיקום שבו יש להוסיף מעבר עמוד
Cannot move a data field button to a page orientation.
אין אפשרות להזיז לחצן שדה נתונים לכיוון עמוד.
Prevents a page break from leaving a single line of a paragraph on one page
מניעת השארת שורה בודדת של פיסקה בעמוד עקב מעבר עמוד
Simply drag and drop any file from Windows Explorer onto a page in OneNote, or insert them by using Insert > Files on the OneNote menu.
פשוט גרור ושחרר קובץ כלשהו מסייר Windows אל עמוד ב - OneNote, או הוסף את הקבצים באמצעות הוספה > קבצים בתפריט OneNote.
Reorder page tabs or drag a page into another section
סדר מחדש לשוניות עמודים או גרור עמוד למקטע אחר
Add a page based on one of the templates below.
הוסף עמוד בהתבסס על אחת מהתבניות להלן.
Enter ink mode automatically on hovering your stylus on a page
היכנס למצב דיו באופן אוטומטי בעת ריחוף העט האלקטרוני מעל עמוד
We can't create a page here. Try reopening your default notebook.
אין אפשרות ליצור כאן עמוד. נסה לפתוח מחדש את מחברת ברירת המחדל שלך.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 956. מדויק: 956. זמן שחלף: 143 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo