הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "a progression" לעברית

חפש את a progression ב: מילים נרדפות
התקדמות
התפתחות
כהתקדמות
Use to show a progression or sequential steps in a task, process, or workflow.
השתמש כדי להציג התקדמות או שלבים רציפים במשימה, תהליך או זרימת עבודה.
A side effect of the treatment or a progression of the disease.
תופעת לוואי של הטיפול או התקדמות המחלה.
Produces a flaccid paralysis that leaves the victim conscious through a progression of symptoms.
מייצר שיתוק רפה "שמשאיר את הקורבן בהכרה במהלך התפתחות התסמינים.
So if it is the same unsub, you could argue that there's a progression of violence with every kill.
אז אם זה, אותו חשוד נוכל לומר שיש התפתחות באלימות עם כל רצח.
Use to show a progression or sequential steps in a task, process, or workflow. Maximizes both horizontal and vertical display space for shapes.
השתמש כדי להציג התקדמות או שלבים רציפים במשימה, תהליך או זרימת עבודה. מגדיל באופן מרבי את שטח התצוגה האופקי והאנכי עבור צורות.
Use to show a progression or sequential steps in a task, process, or workflow that move toward a common goal. Works well for bulleted lists of information.
השתמש כדי להציג התקדמות או שלבים רציפים במשימה, תהליך או זרימת עבודה המתקדמים לקראת מטרה משותפת. מתאים לרשימות מידע עם תבליטים.
It's not a series, not a sequence, not a progression.
זה לא סדרה, לא רצף, לא התקדמות.
To me A State Affair was a progression of Rita, Sue and Bob Too.
בשבילי "מצב העניינים" היתה התפתחות של "ריטה, סו וגם בוב".
Use to show a progression, a timeline, or sequential steps in a task, process, or workflow, or to emphasize movement or direction. Can be used to emphasize information in the starting shape. Works best with Level 1 text only.
השתמש כדי להציג התקדמות, ציר זמן או שלבים רציפים במשימה, תהליך או זרימת עבודה, או כדי להדגיש תנועה או כיוון. יכול לשמש להדגשת מידע בצורה הפותחת. פועל בצורה הטובה ביותר עם טקסט ברמה 1 בלבד.
This is obviously a progression.
אין ספק שזו התקדמות
They have a progression.
יש להם התקדמות -
It's a progression, a leap in your...
זאת התפתחות, התפתחות ב
Assuming this is a progression of his paralysis.
בהנחה שזו התקדמות בשיתוק שלו
A.K.A., a progression of my disease.
מה שידוע גם כהתקדמות של המחלה שלי.
Produces a flaccid paralysis that leaves the victim conscious through a progression of symptoms.
משאיר את הקרבן עירני" בזמן שהוא עובר" סדרה של תסמינים.
You may see it as unnatural, but we see it as a progression.
יכול להיות שאתם רואים את זה כלא טבעי, אבל אנחנו רואים את זה כהתקדמות.
Derived from shellfish. Produces a flaccid paralysis that leaves the victim conscious through a progression of symptoms.
מופק מצדפות",גורם לרפיון ולשיתוק משאיר את הקרבן עירני"
In traditional Japanese cuisine there is a progression in how the dishes are served.
במטבח יפני מסורתי, יש התקדמות בסדר הגשת המנות טעמים כבדים יותר יוגשו מאוחר יותר בתהליך.
You may see it as unnatural, but we see it as a progression.
אבל אנחנו רואים את זה כהתקדמות אני רואה את זה כמעורבות של ילדים קטינים
The current plan for making contact with the artifact follows a progression of steps over the next several months all carefully designed and approved by you.
עם החפץ תלויה בהתקדמות בשלבים על גבי החודשים הבאים הכל תוכנן בקפידה ואושר על ידך?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 22. מדויק: 22. זמן שחלף: 56 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo