הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "a razor blade" לעברית

חפש את a razor blade ב: מילים נרדפות
Could be a razor blade... fourteen of those.
יכול להיות סכין גילוח, 14 מאלו.
And I cut the canvas free with a razor blade.
ואני חותך חופשי הבד עם סכין גילוח.
I can fix any I.D. with a razor blade and some wite-out.
אני יכולה לסדר כל תעודה מזהה, עם תער וקצת טיפקס.
Well, the victim did attempt to extract the insects using a razor blade.
הקורבן ניסה להוציא את החרקים בעזרת תער, אבל אנו לא בטוחים שכל החתכים נגרמו על ידו,
Did you pass Afzal Hamid a razor blade?
האם העברת לאפזל חמיד סכין גילוח?
Remember the first time you heard that someone had hidden a razor blade in an apple at Halloween?
זוכרים את הפעם הראשונה ששמעתם שמישהו הסתיר סכין גילוח בתפוח בליל כל הקדושים?
So I took a razor blade and I slit my face.
אז לקחתי סכין גילוח וחתכתי לי את הפנים.
But do you know what doesn't have a razor blade in it?
אבל אתה יודע במה אין סכין גילוח?
I did it with a razor blade and charcoal.
עשיתי את זה עם סכין גילוח ופחם.
You know, maybe the only way to resolve it is with a razor blade.
אתה מבין, אולי הדרך היחידה לפתור זאת זה עם סכין גילוח.
Then today, he swallows a razor blade, or maybe he didn't.
והיום, הוא בולע סכין גילוח או שאולי לא.
One boy ate an apple with a razor blade in it, and it cut his head off.
ילד אחד אכל תפוח, שבתוכו היה סכין גילוח, וזה חתך לו את הראש.
And how could ancient builders at Cuzco, fixed stones so closely together, that even a razor blade can't fit between them?
ואיך יכולים בונים עתיקים קוסקו, קבוע אבנים כך מקרוב ביחד, שאפילו סכין גילוח לא יכול להתאים ביניהם?
Same person who slipped Hamid a razor blade so that he could slash his wrists.
אותו אדם שהגניב סכין גילוח לחמיד;כדי שיוכל לחתוך את פרקי ידיו
There's a history here, so I take no joy in telling you that you're dancing on the edge of a razor blade, and that every breath that you draw is at our discretion.
יש היסטוריה כאן, אז אני לא לוקח בשמחה אומר לך שאתה רוקד על הקצה של סכין גילוח, וכי כל נשימה שאתה מצייר היא לפי שיקול דעתנו.
I KNOW I MAY NOT BE STANDING HERE WITH A RAZOR BLADE AT MY WRIST,
אני יודע שאני לא לא עומד פה עם תער, ליד הוורידים
You swallowed a razor blade.
את בלעת סכין גילוח - אז את לא תספרי לי
There's a razor blade in this!
יש סכין גילוח כאן בפנים
I need a razor blade.
אני צריך סכין גילוח.
You swallowed a razor blade.
את בלעת סכין גילוח.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 59. מדויק: 59. זמן שחלף: 67 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo