הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "a speck of dust" לעברית

גרגר אבק
כתם אבק
גרגר האבק
You're just a speck of dust passing through the glory of Creation.
אתה רק גרגר אבק עובר דרך התהילה של הבריאה.
It probably looks like a speck of dust on those sausage fingers of hers.
כנראה זה נראה כמו גרגר אבק על אלה נקניק האצבעות שלה.
Could spot a speck of dust from across the room.
מסוגלות לאתר כתם אבק מקצה החדר.
Just a speck of dust within the galaxy
"רק כתם אבק בין הכוכבים.
I didn't mean that you're a speck of dust.
איריס, אני לא התכוונתי שאת גרגר אבק.
So you're a speck of dust.
נו, אז את גרגר אבק.
We may just be little guys living on a speck of dust, afloat in a staggering immensity, but we don't think small.
אולי אנחנו אנשים קטנים החיים על גרגר אבק, הצף בתוך מרחב מדהים בגודלו, אבל אנחנו לא חושבים בקטן.
A speck of dust is enough to make them unusable, but this?
גרגר אבק מספיק כדי לקלקל אותן, אבל זה?
Not a speck of dust.
I didn't realize Lex's secretarial staff could spot a speck of dust from across the room.
לא תיארתי לעצמי שהמזכירות של לקס מסוגלות לאתר כתם אבק מקצה החדר.
A speck of dust is enough to make them unusable, but this?
הצלחות הללו עדינות מאוד, גרגר אבק מספיק כדי לקלקל אותן, אבל זה?
There wasn't a speck of dust in your shop.
לא היה גרגיר אבק במוסך שלך.
What I desire is perfect destruction that leaves not even a speck of dust remaining.
מה שאני רוצה הוא הרס מושלם שמשאיר אפילו לא גרגר האבק שנותר.
You're a speck of dust in an expanding crazy universe.
את גרגר של אבק ביקום מטורף שרק הולך וגדל.
Each is scarcely bigger that a speck of dust.
כל אחד מהם בקושי גדול יותר מגרגר אבק.
Honor cannot be allowed to be tarnished by even a speck of dust.
הכבוד לא יכול להיות מותר להיות מוכתם על ידי אפילו גרגר האבק.
Not a speck of dust, not a single tool out of place.
בלי חתיכת אבק קטנה בלי שום כלי שלא במקום.
Like a speck of dust.
בסדר, "גרגר אבק".
But what if one of those nasty old Yanks threw a speck of dust in my other eye?
אני מבינה קצינים נשואים שיש להם יותר חופשות מרווקים אבל מה אם אחד מאותם ינקים מגעילים
I've never heard tell of a speck of dust that is able to yell.
מימיי לא שמעתי" על גרגר אבק שיודע לצעוק?.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 20. מדויק: 20. זמן שחלף: 36 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo