הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "a web page" לעברית

לעמוד אינטרנט
לדף אינטרנט
בעמוד אינטרנט
דף אינטרנט
כדף אינטרנט
בדף אינטרנט
עמוד אינטרנט
בעמוד האינטרנט
מדף אינטרנט
דפי אינטרנט
אתר אינטרנט
Form parameters store retrieved information that is included in the HTTP request for a web page.
פרמטרי טופס מכילים מידע מאוחזר שנכלל בבקשת HTTP לעמוד אינטרנט.
An image placeholder is a graphic you use until final artwork is ready to be added to a web page.
מציין מיקום תמונה הוא גרפיקה שתשמש עד שהגרפיקה הסופית שלך תהיה מוכנה להוספה לעמוד אינטרנט.
(Ctrl + K). Insert link to a Web page, e-mail address, or document.
(Ctrl + K). הוסף קישור לדף אינטרנט, לכתובת דואר אלקטרוני או למסמך.
Create a new link to a Web page or other resource.
צור קישור חדש לדף אינטרנט או למשאב אחר.
Linking to an audio file is a simple and effective way to add sound to a web page.
קישור לקובץ שמע הוא דרך פשוטה ויעילה להוספת צליל לעמוד אינטרנט.
You can define parameters for your XSL transformation when adding the XSL Transformation server behavior to a web page.
ניתן להגדיר פרמטרים להמרת XSL בשעת הוספת התנהגות המרת XSL של השרת לעמוד אינטרנט.
When adding dynamic elements to a web page, the design of the page becomes crucial to its usability.
בשעת הוספת רכיבים דינמיים לעמוד אינטרנט, עיצוב העמוד חיוני ליכולת השימוש בו.
The previous topics describe creating styles for a web page as the author of both the web page and the style sheet attached to that page.
הנושאים הקודמים מתארים יצירת סגנונות לעמוד אינטרנט, כפי שמחבר עמוד האינטרנט וגיליון הסגנונות צירף לעמוד זה.
Displaying database records involves retrieving information stored in a database or other source of content, and rendering that information to a web page.
הצגת רשומות של מסד נתונים כרוכה באחזור מידע השמור במסד נתונים או במקור תוכן אחר, ובעיבוד מידע זה לעמוד אינטרנט.
When the error reporting feature is enabled and the issue has a known solution, the server will receive feedback from Microsoft. This feedback will contain a link to a Web page that may help resolve the problem.
כאשר התכונה לדיווח שגיאות זמינה וקיים פתרון מוכר לבעיה, השרת יקבל משוב מ - Microsoft. משוב זו יכיל קישור לדף אינטרנט שעשוי לסייע בפתרון הבעיה.
Create a link to a Web page, a picture, an e-mail address, or a program.
צור קישור לדף אינטרנט, לתמונה, לכתובת דואר אלקטרוני או לתוכנית.
To specify a link to a Web page, type a URL.
כדי לציין קישור לדף אינטרנט, הקלד כתובת URL.
As you're creating a Spry data set with Dreamweaver, you can also specify how you want to display the data on a web page.
בשעת יצירת ערכת נתונים של Spry בעזרת Dreamweaver, ניתן גם לציין כיצד ברצונך להציג את הנתונים בעמוד אינטרנט.
Lets employees enter their mileage on a web page using a simple HTML form
מאפשר לעובדים להזין בעמוד אינטרנט את מספר הק"מ שלהם באמצעות טופס HTML פשוט
Results of Repeating Region XSLT object displays menu information on a web page
תוצאות אובייקט XSLT של האזור החוזר מציגות נתוני תפריט בעמוד האינטרנט
You can apply background properties to any element in a web page.
ניתן להחיל מאפייני רקע על כל רכיב בעמוד אינטרנט.
To change a web page, users simply browse to the page, log in to the InContext Editing service, and edit the page.
לשינוי עמוד אינטרנט, משתמשים יכולים לגלוש לעמוד, להיכנס לשירות InContext Editing ולערוך את העמוד.
For example, by creating an event that triggers a JavaScript command, you can quickly create movement on a web page when the user performs an action such as moving a mouse cursor over an object.
לדוגמה, באמצעות יצירת אירוע שמפעיל פקודת JavaScript, ניתן ליצור במהירות תנועה בעמוד אינטרנט בשעה שהמשתמש מבצע פעולה, כגון הזזת מצביע העכבר לעצם.
behaviors place JavaScript code in documents so that visitors can change a web page in various ways or initiate certain tasks.
התנהגויות של מוסיפות קוד JavaScript למסמכים, המאפשר למבקרים באתר האינטרנט לשנות עמוד אינטרנט בדרכים שונות או להפעיל משימות מסוימות.
After creating a rollover image set in Photoshop, use Dreamweaver to place the images on a web page and automatically add the JavaScript code for the rollover action.
לאחר יצירת ערכת תמונה אינטראקטיבית ב - Photoshop, השתמשו ב - Dreamweaver למיקום התמונה בעמוד אינטרנט והוספה אוטומטית של קוד JavaScript לפעולה האינטראקטיבית.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 135. מדויק: 135. זמן שחלף: 101 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo