הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "accept" לעברית

חפש את accept ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

NamespaceList could not accept duplicate namespaces.
ל - NamespaceList אין אפשרות לקבל מרחבי שמות כפולים.
Setup.exe can't accept command-line parameters. Use instead.
Setup.exe אינו יכול לקבל פרמטרים של שורת פקודה. השתמש במקום זאת ב -.
Why cannot you just accept it?
למה אתם פשוט לא יכולים להשלים עם זה?
The server is configured to accept connections only from accounts with Windows credentials.
השרת מוגדר לקבל חיבורים מחשבונות עם אישורים של Windows בלבד.
To accept inbound proxy calls, the application must use Windows Authentication.
כדי לקבל שיחות Proxy נכנסות, היישום חייב להשתמש באימות של Windows.
To learn how to accept cookies, see your browser Help.
כדי ללמוד כיצד לקבל קבצי cookies, עיין בעזרה בדפדפן שלך.
You must accept the Microsoft Software License Terms in order to continue the installation.
עליך לקבל את תנאי רישיון התוכנה של Microsoft כדי להמשיך בהתקנה.
The Microsoft Exchange RPC service has started successfully and is now ready to accept sign-ins to public folders.
שירות Microsoft Exchange RPC הופעל בהצלחה והוא מוכן כעת לקבל כניסות לתיקיות ציבוריות.
Dell cannot accept a shopping cart with two different purchasing terms.
Dell אינה יכולה לקבל עגלת קניות עם שני תנאי רכישה שונים.
Before using this Web Part, you must accept its Microsoft Software License Terms.
לפני השימוש ב - Web Part זה, עליך לקבל את תנאי רשיון התוכנה של Microsoft המשויכים לו.
Cannot accept the WebSocket request. An unknown error occurred.
לא ניתן לקבל את בקשת WebSocket. אירעה שגיאה לא ידועה.
A Uri derived class has refused to accept the input string as a valid absolute Uri.
מחלקה שנגזרה מ - Uri סירבה לקבל את מחרוזת הקלט כ - Uri מוחלט חוקי.
I wish I could accept your apologies.
הלוואי ויכולתי לקבל את ההתנצלות שלך, אבל אם אסלח לך,
This survey can't accept submissions.
סקר זה לא יכול לקבל שליחת נתונים.
Use customized setting to accept or decline booking requests
השתמש בהגדרה מותאמת אישית כדי לקבל או לדחות בקשות הזמנה
This connector lets Office 365 accept email messages from your organization's email server (also called an on-premises server).
מחבר זה מאפשר ל - Office 365 לקבל הודעות דואר אלקטרוני משרת הדואר האלקטרוני של הארגון שלך (הנקרא גם שרת מקומי).
Specify whether to accept changes of project resources from Project Server
ציין אם לקבל שינויים של משאבי פרוייקטים מ - Project Server
Connections cannot be created until the pipe has started listening. Call Listen() before attempting to accept a connection.
אין אפשרות ליצור חיבורים עד שרכיב ה - pipe מתחיל להאזין. קרא לרכיב Listen () לפני שתנסה לקבל חיבור.
Click Next to accept the default install destination folder.
לחץ על הבא כדי לקבל את תיקיית ברירת המחדל ליעד ההתקנה.
PowerPoint is in the process of aborting background print jobs and can't accept new print requests until this task is completed.
PowerPoint נמצא בתהליך של ביטול עבודות הדפסה ברקע, ואין אפשרות לקבל בקשות הדפסה חדשות עד להשלמת משימה זו.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 10492. מדויק: 10492. זמן שחלף: 119 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo