הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "access to information" לעברית

חפש את access to information ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
גישה למידע
הגישה למידע
You have access to information that most people do not.
יש לך גישה למידע שרוב האנשים לא יודעים.
We'd need access to information we could never get our hands on.
אנחנו צריכים גישה למידע שלעולם לא נוכל להשיג.
In the last year as my wife, you've had access to information about the Unit.
בשנה האחרונה, כאישתי הייתה לך גישה למידע לגבי היחידה.
Well, we both have access to information that could benefit the other.
ובכן, שנינו יש גישה למידע שיכול להפיק תועלת אחרת.
I'll give you the two men, but I want access to information and hardware.
אתן לך את שני האנשים, אבל אני רוצה גישה למידע וחומרה.
When you were at the E.R., you had access to information you could use -
כשהיית בחדר המיון, היתה לך גישה למידע שיכולת להשתמש בו.
But I need access to information and resources that only a few people in the government have.
אבל אני צריך גישה למידע ומשאבים כי רק כמה אנשים בממשלה.
No security detail, no access to information or bank accounts.
ללא ליווי אבטחה, ללא גישה למידע או חשבונות בנק.
We know you work at First Hand Media and you had access to information about all these women.
אנחנו יודעים שאתה עובד בתקשורת מיד-ראשונה ושהייתה לך גישה למידע על הנשים הללו.
You said yourself he has access to information on women for an 8-state region.
בעצמך אמרת שיש לו גישה למידע על נשים באזור של 8 מדינות.
I have access to information, and Karen wants information.
יש לי גישה למידע, וקארן רוצה מידע.
In the last year, you had access to information about the unit.
גישה למידע לגבי היחידה, היחידה שוקעת בצרות.
So now, if the inner conditions are stronger - of course, the outer conditions do influence, and it's wonderful to live longer, healthier, to have access to information, education, to be able to travel, to have freedom.
אז עכשיו, אם התנאים הפנימיים חזקים - כמובן, התנאים החיצוניים אמנם משפיעים, וזה נפלא לחיות יותר זמן, בבריאות רבה יותר, עם גישה למידע, חינוך, להיות מסוגל לטייל, עם חופש, זה נחשק ביותר.
Access to information virtually anywhere - For those companies that maintain multiple geographic locations, BranchCache will help end users access remote data faster and easier than ever.
גישה למידע כמעט מכל מקום - עבור אותן חברות שמחזיקות במיקומים גיאוגרפיים רבים, BranchCache תעזור למשתמשי קצה לגשת לנתונים מרוחקים במהירות ובקלות רבות יותר מאי פעם.
Access to information but no way in or out of the main Library.
גישה למידע אבל אין דרך פנימה או החוצה של הספרייה המרכזית.
Tom filed an access to information request.
טום הגיש בקשת גישה למידע.
I call it having access to information.
אני קורא לזה גישה למידע.
U.S. national who could penetrate the corridors of government power and gain access to information she never could.
לחדור למסדרונות השלטון, ולהשיג גישה למידע שמעולם לא היה לה.
There was no social media. Today, billions of citizens have more tools, more access to information, more capacity to influence than ever before.
ראו, אתם זוכרים כש"יעדי הפיתוח של המילניום" נחתמו בשנת 2000 המקסימום שיכולנו לעשות בימים ההם היה להריץ מכתב ולחכות לבחירות הבאות, לא הייתה מדיה חברתית היום, למיליארדי אזרחים יש יותר כלים, יותר גישה למידע, יותר יכולת להשפיע מאי פעם.
NearPoint for Exchange combines both archiving and recovery while maintaining easy end-user access to information.
NearPoint עבור Exchange משלבת ארכוב ושחזור ובו-בזמן שומרת על גישה קלה למידע של משתמש הקצה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 42. מדויק: 42. זמן שחלף: 79 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo