הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "accessibility" לעברית

חפש את accessibility ב: הגדרה מילים נרדפות
Fujitsu is an industry leader in developing web accessibility guidelines.
Fujitsu היא חברה מובילה בתעשייה בפיתוח הנחיות נגישות לאינטרנט.
The Dell IDM strategy can help organisations manage growth, increase the value of data, enhance information accessibility, reduce risk and control costs.
אסטרטגיית IDM של Dell יכולה לסייע לארגונים לנהל צמיחה, להגדיל את ערכם של הנתונים, לשפר את נגישות המידע, להפחית סיכונים ולשלוט בעלויות.
Add or edit accessibility values for a table in Design view
הוספה או עריכה של ערכי נגישות לטבלה בתצוגת Design
If you press Cancel, the frameset appears in the document, but does not associate accessibility tags or attributes with it.
אם תקיש Cancel, ערכת המסגרות תופיע במסמך, אך לא ישייך לה תגי נגישות או תכונות.
Reading PDFs with reflow and accessibility features
קריאת מסמכי PDF באמצעות הזרמה מחדש ותכונות נגישות
Cannot check the current file type for accessibility issues.
אין אפשרות לחפש בעיות נגישות בסוג הקובץ הנוכחי.
Groups a collection of input fields to improve form accessibility.
קיבוץ אוסף של שדות קלט לשיפור נגישות הטופס.
Content that cannot be checked for accessibility issues because of the current file type
תוכן שלא ניתן לבדוק בו בעיות נגישות בשל סוג הקובץ הנוכחי
No accessibility issues found. People with disabilities should not have difficulty reading this presentation.
לא נמצאו בעיות נגישות. אנשים בעלי לקות לא אמורים להתקשות בקריאת מצגת זו.
You are in a view or mode that does not support accessibility checking.
אתה נמצא בתצוגה או במצב שאינם תומכים בבדיקת נגישות.
No known properties, personal information, or accessibility issues were found.
לא נמצאו בעיות ידועות של מאפיינים, מידע אישי או נגישות.
Found 1 accessibility problem in 1 page.
נמצאה בעיית נגישות אחת בדף אחד.
Provides a single global namespace for flexible accessibility.
מספקת מרחב שמות גלובלי יחיד לצורך נגישות גמישה.
Prompt for accessibility properties when inserting images
בקשה עבור מאפייני נגישות בעת הוספת תמונות
No accessibility problems were detected in this quick check.
"לא נמצאו בעיות נגישות בבדיקה מהירה זו.
Adds suggestions for fixing accessibility problems to the HTML report or comments.
הוספת הצעות לתיקון בעיות נגישות לדוח HTML או להערות.
Adds comments to the document that indicate accessibility problems.
הוספת הערות שמציינות בעיות נגישות למסמך.
Acrobat recognizes when a screen reader or other product is a Trusted Agent and overrides security settings that would typically limit access to the content for accessibility purposes.
Acrobat מזהה אם קורא מסך או מוצר אחר רשומים כמוצר של ספק אמין ודורסת למטרות נגישות את הגדרות האבטחה שבדרך כלל יגבילו את הגישה לתוכן.
Indicates whether the control is visible to accessibility applications.
קביעה אם הפקד גלוי ליישומי נגישות.
About tags, accessibility, reading order, and reflow
אודות תגים, נגישות, סדר קריאה והזרמה מחדש
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 232. מדויק: 232. זמן שחלף: 75 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo