הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "accusation" לעברית

ראה גם: false accusation
חפש את accusation ב: הגדרה מילים נרדפות
האשמה
אשמה
אישום
האשמות
ההאשמה
להאשמה
ההאשמות
האישום
מההאשמה
להאשמות
להאשים
שהאשמות
כהאשמה

הצעות

A dangerous accusation, my lord.
האשמה מסוכנת, אדוני, ותצטרך לה הוכחות...
That is an unsubstantiated accusation, sir!
זו האשמה לא מוכחת, אדוני!
Well, this sounds like the beginning of an accusation.
ובכן, זה נשמע כמו ההתחלה של אשמה.
We're here on an accusation of attorney misconduct.
אנחנו פה בעקבות אישום של התנהגות לא נאותה של עורך-דין.
An accusation for which you have hard evidence?
אישום שיש לך הוכחה מוצקה להציג?
We provide you with shelter and true belief, and now there is accusation?
אנו מספקים לכם מקלט ואמונה אמיתית, ועכשיו יש האשמה?
A thinly veiled accusation, Mr. Castle.
מוסווה דק האשמה, טירת מר.
That's a strong accusation, Ms. Clarke.
זאת האשמה חמורה, גברת קלארק.
Why does that sound like some sort of accusation?
למה זה נשמע כמו האשמה כלשהי?
What horrible accusation have you conspired to Levy against me?
מה האשמה נוראה יש לך קשרה קשר ללוי נגדי?
Because if you breathe one word of any kind of unsubstantiated accusation,
כי אם אתה נושם מילה אחת מכל סוג של האשמה בלתי מבוססת,
An accusation like that can ruin a guy's career.
האשמה כזאת יכולה להרוס קריירה של בן אדם?.
You lob an accusation of fraud and then stage it to look like
אתה זורק האשמה בהונאה ולאחר מכן מביים את זה כדי שייראה
You withdraw the accusation, Miss Quested?
את מבטלת את האשמה העלמה קוויסטד?
This is an extremely serious accusation, Meredith.
'זאת האשמה חמורה מאוד, מרדית?
The usual accusation, even for the newly born.
האשמה הרגילה, אפילו לגבי עולל.
That sounds marginally near to an accusation.
זה נשמע כאילו אתה מטיח בי האשמה.
He didn't need the stink of that accusation.
הוא לא היה צריך את הסרחון של האשמה הזו?.
If you can call a young girl's spit an accusation.
אם אתה יכול לכנות כרוק של נערה צעירה האשמה.
That's a very heavy accusation to level against Toby.
זאת האשמה מאוד כבדה נגד טובי.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 517. מדויק: 517. זמן שחלף: 116 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo